Sök

«Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» «Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» 

Galaterbrevet: 13. Åndens frukt

Gud utøser sin uendelig fruktbare kjærlighet over oss.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 27. oktober ble følgende lest:

Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. (Gal 5, 22–24 fra Bibel 2011)

Hva er galaterne egentlig på leting etter?

Galaterne var kommet i tvil om hva religiøst liv dreier seg om. En rent ytre overholdelse av regler kunne virke trygt, syntes de. «Også i dag er det religiøs sikkerhet fremfor den levende og sanne Gud mange mennesker er på leting etter. De konsentrerer seg heller om ritualer og forskrifter enn med hele seg å omfavne kjærlighetens Gud», sa pave Frans.

Jesu kors er virkelig

Galaterne trenger å bli minnet om det som er kjernen i frelsen og troen, nemlig Herrens død og oppstandelse. «[Paulus] gjør det ved å fremstille realismen i Jesu kors. Han skriver: ‘Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede?’ (Gal 3,1).»

Paulus vitner selv om å ha funnet livet i Den korsfestede: «Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg» (Gal 2,19–20). Og senere: «Jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors» (6,14).

Tilbake til Jesus

Om vårt åndelige liv ikke riktig henger sammen, om problemer og alle slags tanker trenger seg på, så la oss følge Paulus råd: «La oss stille oss foran den korsfestede Kristus, la oss begynne på nytt ut fra ham. La oss ta krusifikset i våre hender, la oss holde det tett inntil vårt hjerte. Eller la oss bli værende i tilbedelse foran eukaristien, der Jesus er brød brutt for oss, korsfestet og oppstanden, Guds kraft som utøser sin kjærlighet i våre hjerter.»

Jesus gir oss sin Ånd

Stadig under Paulus’ veiledning kan vi ta enda et skritt: «La oss spørre oss: Hva skjer når vi i bønn møter den korsfestede Jesus? Det som skjedde under korset: Jesus overgir sin Ånd (jf. Joh 19,30), han gir altså sitt eget liv. Og Ånden, som veller fram av Jesu påske, er opphavet til det åndelig liv. Det er han, ikke våre gjerninger, som endrer vårt hjerte.»

Vi er kalt til å være lydhøre for Ånden og følge ham. Ånden leder Kirken, han gir næring til vårt åndelige liv og hjelper oss i vår åndelige kamp.

Kjødets gjerninger

I Galaterbrevet lærer vi også om åndelig kamp. «Apostelen beskriver to fronter som står steilt mot hverandre: på den ene side ‘kjødets gjerninger’, på den andre ‘Åndens frukt’. Hva er kjødets gjerninger? All adferd som strider med Guds Ånd. Det er ikke fordi det er noe galt eller ondt i vårt menneskelige kjød at apostelen kaller slik adferd for 'kjødets gjerninger'; tvert imot har vi sett ham betone realismen i det menneskelige kjød som ble båret opp på korset av Kristus. Kjød er et ord som viser til mennesket i dets rent jordiske dimensjon, innestengt i seg selv, i et horisontalt liv, der man følger verdslige instinkter og lukker døren for Ånden, som på sin side løfter oss og åpner oss for Gud og for andre mennesker. Og kjødet minner oss også om at alt dette eldes, forgår, råtner, mens Ånden gir oss livet. Paulus lister opp kjødets gjerninger, som gjelder egoistisk bruk av seksualitet, avgudsdyrkelse og trolldom, og alt som er til skade for mellommenneskelige relasjoner, så som ‘strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse’ (Gal 5,19–21)».

Åndens frukt

Åndens frukt derimot er «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22). For å forstå om vi lever i Ånden kan hver av prøve å se om vi virkelig bærer disse fruktene.

Også for våre fellesskap er denne Paulus’ lære en utfordring. «For den som nærmer seg Kirken kan få inntrykk av å stå foran en ugjennomtrengelig mur av bud og forskrifter. Men nei, dette er ikke Kirken! Det kan være en eller annen forening. Men i virkeligheten kan man ikke fatte skjønnheten i troen på Jesus Kristus med utgangspunkt i en jungel av bud og i et moralsyn som utfolder seg i mange små bekker og dermed kan få oss til å glemme kjærlighetens opprinnelige fruktbarhet – den kjærlighet som næres av fredsgivende bønn og gledesfylt vitnesbyrd. På samme vis får ikke Åndens liv, som kommer til uttrykk i sakramentene, bli kvalt av et byråkrati som forhindrer en i få tilgang til den nåde som bys oss av Ånden, opphavsmannen bak hjertets omvendelse.»

«Vi har ansvar, stort ansvar, for å forkynne Kristus, korsfestet og oppstanden, med den kraft som kjærlighetens Ånd innblåser. For det kun denne Kjærligheten som makter å tiltrekke menneskets hjerte og forandre det.»

***

Hele katekesen på svensk og på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av alle katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Paulus, en ekte apostel
3. Det finnes bare ett evangelium
4. Moseloven
5. Lovens forberedende verdi
6. Farene ved loven
7. Uforstandige galatere
8. Vi er Guds barn
9. Livet i troen
10. Kristus har frigjort oss
11. Kristen frihet: universalgjær for frigjøring
12. Frihet realiseres i kjærlighet
13. Åndens frukt
14. Å vandre i Ånden
15. Ikke la tretthet få overhånd

06 november 2021, 11:15