Sök

Vatican News
Dere er alle én i Kristus Jesus. Bilde: Alesso di Andrea Dere er alle én i Kristus Jesus. Bilde: Alesso di Andrea  

Galaterbrevet: 8. Vi er Guds barn

«Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans» (Rom 6,5).

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 8. september ble følgende lest:

Dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet. (Gal 3,26–29 fra Bibel 2011)

Kristne er Guds barn i Kristus

«Dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus», skriver Paulus. At vi kristne virkelig er Guds barn og hans arvinger tar vi kristne gjerne for gitt. Men det gir stor grunn til takknemlighet. «Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det!» skriver evangelisten Johannes (jf. 1 Joh 3,1–2).

Sant nok er alle mennesker barn av den ene Skaper. Men ved dåpen og troen blir vi Guds barn «i Kristus Jesus»: Det er dette «i Kristus Jesus» som er det helt nye. «Jesus er blitt vår bror, og ved sin død og oppstandelse har han forsonet oss med Faderen. Den som i tro tar imot Krisus, blir ved dåpen ‘kledd’ i ham og i verdigheten som Guds barn» (jf. Gal 3,27).

Døpte deltar i Jesu mysterium

For Paulus betyr det å være døpt virkelig å delta i Jesu mysterium. Til romerne skriver han for eksempel at i dåpen dør vi og begraves med Kristus for å kunne leve med ham (jf. Rom 6,3–14). Dåpen formidler oss den nåde å «delta i Jesu død og oppstandelse. Dåpen er altså ikke en rent ytre ritus. De som mottar dåpen blir forvandlet dypt inne i seg, i sitt innerste vesen, og får et nytt liv i eie, nettopp det som tillater dem å vende seg til Gud og påkalle ham som ‘Abba’, altså ‘pappa’.»

Det finnes en dyp enhet mellom alle døpte

Paulus hevder at vi i dåpen mottar en helt ny identitet, som er viktigere enn alle mulige forskjeller, det være seg etnisk-religiøse, sosiale eller kjønnslige forskjeller: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne.» Dette var og er revolusjonerende.

«Paulus sier at det finnes en dyp enhet mellom alle døpte, uavhengig av deres kår, uansett om de er menn eller kvinner. De er like, for i Kristus er hver av dem en ny skapning. Med sin kjærlighet virkeliggjør Gud en sann og vesentlig likhet, og alle ulikheter blir da sekundære i forhold til den verdighet som ligger i å være hans barn»

Kalt til å følge enhetens vei

Dessverre gjør vi ofte forskjell på folk, ofte uten engang å være oppmerksomme på det. Paven minnet om apostelen Jakobs eksempel på hvordan en rik og en fattig mann blir forskjellig mottatt (jf. Jak 2,1–5).

Vi bør søke å «konkretisere og tydeliggjøre hele menneskehetens kall til enhet i Kristus (Lumen gentium, 1). Alt det som fører til større forskjeller mellom menneskene, og kan hende skiller dem, har, for Guds ansikt, ingen virkelig betydning lenger, takket være frelsen fullbyrdet i Kristus. Det som teller er tro, tro som virksomt følger den enhetens vei som Den hellige ånd viser. Det er vårt ansvar å vandre på denne likhetens vei med besluttsomhet.»

***

Hele katekesen på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Paulus, en ekte apostel
3. Det finnes bare ett evangelium
4. Moseloven
5. Lovens forberedende verdi
6. Farene ved loven
7. Uforstandige galatere

 

 

KILDER:

https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210908_udienza-generale.html

https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2021-09/papst-franziskus-generalaudienz-katechese-meditation.html

https://www.youtube.com/watch?v=uvTJSb8lfLc

 

Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. 28Non c'è Giudeo né Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 29Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.

«Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. 2 Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er» (1 Joh 3,1–2)

 

Romerne 6:
Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. 5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.
O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 4Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. 5Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione.

jf. Rom 2,17–20 og Rom 9,4–5

Gaudium et spes 1

10 september 2021, 01:24