Sök

Flomskadet krusifiks av Cimabue i Santa Croce-kirken i Firenze Flomskadet krusifiks av Cimabue i Santa Croce-kirken i Firenze 

Galaterbrevet: 7. Uforstandige galatere

Det er mye som står på spill. «Uforstandige galatere!» skriver Paulus. Han legger ikke fingrene imellom. Og galaterne vet egentlig veldig godt hva det er han sikter til.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 1. september ble følgende lest:

Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede? Svar meg på én ting: […] Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet? (Gal 3,1–3 fra Bibel 2011)

Galaterne er i fare

Da Paulus var hos dem, hadde galaterne hadde tatt imot evangeliet med stor entusiasme. Men nå står de i fare for å falle i formalisme – og formalisme fører til hykleri, som vi så i forrige katekese – og for å fornekte sin verdighet, nemlig verdigheten som kristusforløste mennesker.

Paulus utfordrer dem

Paulus utfordrer galaterne: «Han stiller dem overfor de valgt de har tatt, og overfor deres nåværende tilstand – en tilstand som kan gjøre den nåde de har erfart forgjeves.» I andre av sine brev skriver Paulus gjerne «mine kjære», «mine kjære søsken»; her derimot har vi et uhøflig «uforstandige galatere!» Ikke fordi galaterne mangler forstand, men «fordi de, nesten uten å merke det, står i fare for å miste troen på Kristus, som de hadde tatt imot med stor entusiasme. De er uforstandige fordi de ikke innser at faren består i å miste den dyrebare skatten, det vakre i det nye Kristus brakte. Apostelens undring og tristhet er påtagelig. Ikke fri for bitterhet provoserer han disse kristne til å minnes det han først forkynte dem, som ga dem muligheten til å vinne en til da uventet frihet.»

Vend tilbake til kjærligheten

For å ryste deres samvittighet stiller Paulus dem spørsmål – retoriske spørsmål, for egentlig vet galaterne meget vel hvordan de kom til tro på Kristus: Det var av nåde – de hørte evangeliet og ved nåde trodde de. Paulus tar dem med helt tilbake til begynnelsen av deres kristne kall, til da de for første gang ble kjent med Guds kjærlighet og så den i Jesu døde og oppstandelse. Han finner et meget overbevisende uttrykk, som de sannsynligvis allerede var kjent med: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Gal 2,20). Paulus vil ikke vite av noe annet enn den korsfestede Kristus (jf. 1 Kor 2,2). Det er Kristus galaterne bør holde sine øyne festet på og ikke la seg distrahere av andre budskap.

Paulus vil kort sagt trenge galaterne opp i et hjørne for at de skal skjønne hva det er de står i fare for å tape og for at de ikke skal la seg forhekse av «sirener» som vil ha dem til å følge en religiøsitet basert ene og alene på pinlig nøyaktig overholdelse av regler.

Galaterne vet

Galaterne forstår meget godt hva det er Paulus vil si dem. De hadde erfart Den hellige ånds virke. Trengt opp i et hjørne må de nødvendigvis svare at det de hadde opplevd var Åndens verk. Uten Guds initiativ ville de overhodet ikke ha kommet til troen. Det ville nå være uforstandig å la egne gjerninger innta førsteplass og Ånden andreplass.

Gud slipper oss ikke

Selv når vi er fristet til å gå våre egne veier, bort fra Gud, fortsetter han å gi oss sine gaver. «Han gir dere Ånden og gjør under blant dere» (jf. Gal 3,5). Paulus anvender presens, han skriver «gir» og «gjør under» – ikke «ga» og «gjorde under».

«For tross all den motstand som vi kan sette opp mot hans virke og tross for våre synder, forlater ikke Gud oss, men forblir hos oss med sin barmhjertige kjærlighet. Gud er oss alltid nær med sin godhet. Han er som den faren som hver dag gikk opp på terrassen for å se om sønnen vendte hjem: Guds kjærlighet går aldri trett av oss. La oss be om visdom til alltid å være oss bevisst denne virkeligheten og til å vise bort fundamentalister som foreslår et liv med kunstig askese, langt borte fra Kristi oppstandelse. Askese er nødvendig, men klok askese, ikke kunstig askese.»

***

Hele katekesen på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av alle katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Paulus, en ekte apostel
3. Det finnes bare ett evangelium
4. Moseloven
5. Lovens forberedende verdi
6. Farene ved loven
7. Uforstandige galatere
8. Vi er Guds barn
9. Livet i troen
10. Kristus har frigjort oss
11. Kristen frihet: universalgjær for frigjøring
12. Frihet realiseres i kjærlighet
13. Åndens frukt
14. Å vandre i Ånden
15. Ikke la tretthet få overhånd

06 september 2021, 08:05