Sök

«Jeg har gitt dere et forbilde.» («Fotvasken» av Giotto) «Jeg har gitt dere et forbilde.» («Fotvasken» av Giotto) 

Galaterbrevet: 12. Frihet realiseres i kjærlighet

Kjærligheten binder oss til Gud og til hverandre, og i det er i denne «bundetheten» at vi lever i sann frihet. «Vår frihet fødes av Guds kjærlighet og vokser i nestekjærlighet», sa paven. «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg» (1 Kor 6,12).

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 20. oktober ble følgende lest:

Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. (Gal 5,13–14 fra Bibel 2011)

I de to foregående katekesene har vi sett at Kristus har frigjort oss, og at denne friheten har enorme ringvirkninger: Det nye livet åpner oss for alle, uansett bakgrunn, og det har dessuten kraft til å åpne kulturer og folkegrupper for en større frihet. I den tolvte katekesen ønsket pave Frans å forklare hva Paulus oppfatter som «kjernen i denne friheten».

La bare ikke friheten bli et påskudd

«La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil», sier Paulus (Gal 5,13). Frihet er ikke å gjøre akkurat som jeg lyster, ikke å leve utsvevende og gi frie tøyler til egoisme, instinkter og drifter. En frihet uten mål og referansepunkter er dårlig bruk av friheten, og den etterlater bare tomhet.

Tjen hverandre

«Tjen hverandre», fortsetter Paulus så. «Men dette er slaveri!» utbrøt paven og forklarte så straks at ja, paradoksalt nok innebærer kristen frihet «tjeneste»: «å leve for andre». «Vi finner oss selv i den grad vi gir oss selv […] ved å miste livet, blir det vårt (jf. Mark 8,35

I kjærlighet

«I kjærlighet», presiserer så Paulus: «Tjen hverandre i kjærlighet». Kristi kjærlighet frigjør oss. Og vårt verste slaveri er slaveriet under vårt eget jeg. Jo mer vi elsker, desto friere blir vi. Men det må vel å merke dreie seg om ekte kjærlighet, det vil si om Kristi kjærlighet. «Det er den kjærlighet som skinner i gratis tjeneste, etter Jesu eksempel, han som vasker disiplenes føtter og sier: ‘Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre’ (Joh 13,15).»

Tjener det til det gode?

«Jeg har lov til alt» var det noen i Korint som mente. De hadde ikke forstått kristen frihet riktig. Paulus svarte slik: «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste» (1 Kor 10,23–24).

Kjærligheten krever sitt. «Det er kun frihet ledet av kjærlighet som frigjør andre og oss selv, som klarer å lytte uten å være påtrengende, som vet å være glad i uten å anvende tvang, som bygger opp og ikke ødelegger, som ikke utnytter andre til egen fordel, men uegennyttig gjør godt mot dem.»

Frihet besjelet av kjærlighet fører oss til fattige og hjelpeløse mennesker. De andre apostlene ga Paulus frie tøyler til å evangelisere. Det var bare én ting de ba ham om, forteller han: «Vi måtte bare huske på de fattige» (Gal 2,10).

Moderne oppfatning av friheten

«Min frihet slutter der din begynner» er en moderne oppfatning av frihet. «Relasjonen mangler her», bemerket paven. Det er en individualistisk oppfatning. Men den som er blitt frigjort av Kristus «kan ikke mene at frihet består i å holde seg borte fra andre – som oppleves som brysomme –, kan ikke se mennesket forskanset i seg selv, men alltid som en del av et fellesskap. Den sosiale dimensjonen er av grunnleggende betydning for kristne og gjør det mulig for dem å ha det felles beste for øye og ikke egeninteressen.»

Vi trenger å gjenoppdage frihetens fellesskapelige dimensjon

I vår tid er det behov for å gjenoppdage frihetens fellesskapelige, ikke-individualistiske dimensjon. «Pandemien har lært oss at vi trenger hverandre, men det er ikke nok å vite det, vi må velge det helt konkret hver dag. […] La oss si og tro at andre mennesker ikke er en hindring for min frihet, men min mulighet til å realisere den fullt ut. For vår frihet fødes av Guds kjærlighet og vokser i nestekjærlighet.»

***

Hele katekesen på svensk og på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av alle katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Paulus, en ekte apostel
3. Det finnes bare ett evangelium
4. Moseloven
5. Lovens forberedende verdi
6. Farene ved loven
7. Uforstandige galatere
8. Vi er Guds barn
9. Livet i troen
10. Kristus har frigjort oss
11. Kristen frihet: universalgjær for frigjøring
12. Frihet realiseres i kjærlighet
13. Åndens frukt
14. Å vandre i Ånden
15. Ikke la tretthet få overhånd

31 oktober 2021, 09:14