Sök

Juridisk information

Kommunikationssekretariatet (nedan kallat SPC) är en avdelning i den romerska kurian som inrättades den 27 juni 2015 med det apostoliska brevet i form av Motu Proprio "Det nuvarande kommunikationssammanhanget". Den Heliga Stolens kommunikationssystem är under avdelningens ledning.

SPC:s uppgift är att utveckla ett nytt, enhetligt, integrerat och multimedialt kommunikationssystem som tjänar kyrkans evangeliserande uppdrag och värderar det som har utvecklats under historien inom strukturen för den Heliga Stolens kommunikation.

ANVÄNDARVILLKOR

Genom att besöka, konsultera och använda sidorna på denna webbplats ( "Webbplats") och även de tjänster som erbjuds här, samtycker användaren ("Användaren") med dessa "Användarvillkor".

SPC förbehåller sig rätten att göra ändringar och/eller uppdatera innehållet på webbplatsen och dessa "användarvillkor" när som helst, utan förvarning och enlig eget godtycke, och meddela användaren det genom att publicera det på webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen efter en ändring och/eller en uppdatering av "användarvillkoren", godkänner användaren dessa fullständigt.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen, till exempel, men inte begränsat till, bilder, audio, video, musik, texter, fotografier, grafik, filer, varumärken, logotyper, nyheter, programvara och allt annat material och/eller information i vilket format som helst ("Innehåll") är SPC:s exklusiva egendom, eller i vilket fall som helst, är det skyddat av upphovsrätten och kan inte, vare sig helt eller delvis, i någon form eller på något sätt, användas, modifieras, kopieras, distribueras, publiceras, överföras, flyttas, reproduceras eller på annat sätt göras tillgängligt i någon form eller på något sätt, såvida inte SPC föregående skriftligt beviljat ett förhandsgodkännande till det. Detta gäller inklusive försäljning, under-licens, bearbetade versioner eller annat utnyttjande, även gratis.

Webbplatsen kan också innehålla bilder, dokument, produkter, logotyper och varumärken som tillhör tredje part, som uttryckligen har godkänt att SPC publicerar dem på webbplatsen. Dessa skyddas också av upphovsrätten.

Reproduktion av SPC:s varumärke och/eller logotyp är uttryckligen förbjuden.

Namnet "Segreteria per la Comunicazione" kan inte heller användas som en internetadress för andra webbplatser eller ingå i sådana adresser.

Ansvarsbegränsningar

Innehållet på den här webbplatsen tillhandahålls i god tro och SPC strävar efter att se till att innehållet är tillförlitligt, korrekt och fullständigt. Det är dock möjligt att det finns fel, oklarheter och utelämnanden. I detta avseende avstår SPC från allt ansvar och ser till att fel, oklarheter och utelämnanden rättas omgående, om SPC informeras om detta.

SPC påtar sig inget ansvar för tredje parts användning av innehållet.

Under inga omständigheter får SPC hållas ansvariga för användares eventuella virus eller nesmittningar som uppstår när en användare har besökt webbplatsen och/eller navigerat där.

Det kan finnas hyperlänkar ("länkar") från webbplatsen till tredje parts webbplatser. SPC påtar sig inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser eller för användarens användning av dem. Länkarna innebär inte SPC:s godkännande av de länkande webbplatserna och SPC frånsäger sig allt ansvar för dess kvalitet, innehåll och grafik. Användaren som bestämmer sig för att besöka dessa webbplatser gör det på egen risk och tar fullt ansvar för virus eller nedsmittning som kommer från att ha besökt eller visualiserat dessa webbplatser.

Under inga omständigheter kan SPC hållas ansvarig för skador och/eller förluster och/eller fördomar av något slag, direkt eller indirekt, som uppstår eller på något sätt är kopplade till användningen av webbplatsen och/eller dess innehåll eller till de webbplatser som man har besökt och/eller visualiserat som webbplatsen är länkad till och som tredje part kan drabbas av.

Skydd av personuppgifter

SPC garanterar att användarens personuppgifter som de kan få kunskap om i användningen av tjänsterna ("tjänster") som finns tillgängliga på webbplatsen behandlas så konfidentiellt som möjligt och uteslutande i tjänstens ändamål.

Eventuella tredjepartsföretag som tillhandahåller tjänster till webbplatsen kan få kunskap om användarens personuppgifter, om de garanterar samma nivå av sekretess i behandlingen av  dessa uppgifter som SPC.

Genom att använda ovannämnda tjänster godkänner användaren automatiskt behandlingen av deras personuppgifter. Om användaren inte är överens, får de inte använda tjänsterna som är tillgängliga på webbplatsen.

Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa "Användarvillkor" är föremål för tillämplig lag i Vatikanen, och endast Vatikanens domstol är behörig i en eventuell tvist i fråga om tolkning och tillämpning av dem.