Sök

«Du, Far, er i meg og jeg i deg» (Joh 17,21) «Du, Far, er i meg og jeg i deg» (Joh 17,21) 

Galaterbrevet: 11. Kristen frihet: universalgjær for frigjøring

Kristen frihet har universelle ringvirkninger.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 13. oktober ble følgende lest:

Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. […] Dere, søsken, er kalt til frihet (Gal 5,1.13 fra Bibel 2011)

Nytt, fritt liv i Kristus

For Paulus er kjernen i kristen frihet at Jesus ved sin død og oppstandelse satte oss fri fra slaveriet under synd og død. Med andre ord: Vi er fri fordi vi er blitt frigjort. Det skjedde av nåde, av kjærlighet, og denne kjærligheten er den viktigste loven i det nye, kristne liv.

«I dag ønsker jeg å betone at dette nye liv både åpner oss for å ønske alle folk og kulturer velkommen og samtidig også åpner alle folk og kulturer for en større frihet. Paulus sier jo at for den som holder fast ved Kristus kommer det ikke an på om man er jøde eller hedning. Det kommer bare an på ‘tro som er virksom i kjærlighet’ (Gal 5,6).»

Paulus svarte fundamentalistene

For dette nye ble Paulus angrepet. Paulus’ fiender – den tidens fundamentalister – mente at han oppførte seg opportunistisk, at han ved å ikke å kreve noen streng regeloverholdelse ville «være alle til lags». Dagens fundamentalister sier lignende ting.

Paulus svarte med parrhesia, altså modig og sterkt: «Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener» (Gal 1,10). Noe lignende hadde han også skrevet til tessalonikerne: I sin forkynnelse «opptrådte [han ] aldri med smigrende ord […] heller ikke med baktanker om egen vinning. […] Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, verken hos dere eller andre» (1 Tess 2,5–6).

Den kristne frihet og forskjellige kultur og tradisjoner

Å ta imot troen innebærer ikke å måtte gi avkall på alt i ens kultur og tradisjoner, men bare på det som står i veien for evangeliets nyhet og renhet, mener Paulus.

«For den frihet som Herren vant for oss med sin død og oppstandelse kommer ikke i konflikt med våre kulturer og tradisjoner, men tilfører dem en ny frihet, en frigjørende nyhet, nemlig evangeliets nyhet. Den frihet vi vinner ved dåpen gir oss jo full verdighet, som Guds barn, og vi kan da forbli foranket i våre kulturelle røtter mens vi samtidig åpner vi oss for troens universalisme. Troen trer inn i alle kulturer, anerkjenner deres kimer til sannhet og utvikler dem ved å bringe det gode i dem til dets fylde.»

«Katolsk» betyr «universell». «Det ligger i Kirkens vesen å være åpen for alle folk og kulturer i alle tider, for Kristus ble født, døde og stod opp for alle.»

Inkulturasjon av evangeliet

Hva betyr egentlig inkulturasjon av evangeliet? «Å være i stand til å forkynne Det glade budskap om Kristus, vår Frelser, i respekt for det som finnes av godt og sant i de forskjellige kulturene.» Men det er slett ikke lett. Det er veldig fristende å påtvinge andre vår egen livsstil som den mest utviklede og attråverdige. I evangeliseringens historie er det blitt gjort veldig mange feil, også ved voldshandlinger. Det er stikk i strid med kristen frihet; ensretting og uniformitet er ikke kristent.

På vei mot full frihet

Det er slik at alle kulturer er under stadig forandring. Også vår måte å tale om troen må nødvendigvis forandre seg. «Om vi taler om troen på samme måte som i tidligere århundrer er det fare for at vi ikke blir forstått av nye generasjoner.»

Kristen frihet innebærer ikke et statisk, men dynamisk syn på liv og kultur. Vi må ikke tro at vi eier selve friheten. «Vi har fått en gave å ta vare på. Det er snarere friheten selv som maner hver enkelt til stadig å bevege seg mot dens fullbyrdelse.» Vi er stadig underveis, pilegrimer og vandrere.

***

Hele katekesen på svensk og på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av alle katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Paulus, en ekte apostel
3. Det finnes bare ett evangelium
4. Moseloven
5. Lovens forberedende verdi
6. Farene ved loven
7. Uforstandige galatere
8. Vi er Guds barn
9. Livet i troen
10. Kristus har frigjort oss
11. Kristen frihet: universalgjær for frigjøring
12. Frihet realiseres i kjærlighet
13. Åndens frukt
14. Å vandre i Ånden
15. Ikke la tretthet få overhånd

23 oktober 2021, 12:20