Sök

Jakob bryter med engel (Rembrandt) Jakob bryter med engel (Rembrandt) 

Bønn: 33. Bønnens kamp

Bønn er en kamp mot oss selv og djevelen; bønn krever anstrengelse.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 12. mai ble det lest i Salme 10 (vers 1, 12–14):

Hvorfor, Herre, er du så langt borte,
hvorfor skjuler du deg når folk er i nød?
[…]
Reis deg, Herre!
Gud, løft din hånd!
Glem ikke den som er hjelpeløs!
Hvorfor skal den lovløse ringeakte Gud
og si i sitt hjerte: «Du krever ikke til regnskap»?
Du ser både ulykke og sorg,
du ser det og tar det i din hånd.
Den vergeløse kan overgi seg til deg,
for du er den farløses hjelper.

Bønn er ingen dans på roser

Til tider er det vanskelig å be. Bønn kan oppleves som plagsomt, slitsomt eller nytteløst, det kan være vanskelig å konsentrere seg og være i stillhet. Alle store bedere, i Bibelen og i kirkehistorien, har erfart dette. Alle bedere må gjennom en åndelig kamp, og den kan vare i lange perioder av livet.

«Den som vil be må huske at tro ikke er lett, at tro kan foregå i et nesten fullstendig mørke, uten holdepunkter. Det finnes mørke stunder i troslivet. ‘Den mørke natt’ kalles de av noen helgener, for man føler ingenting.»

Bønnens fiender

Katekismen lister opp noen av bønnens fiender (2726–2728). Det kan være for eksempel være tanker som: Finnes Gud? Hvorfor er han da taus og griper ikke inn? Er bønn noe rent psykologisk, siden vi ikke greier å få tak på og holde fast i Gud? Vi kan lett finne veldig mange innvendinger mot å be.

De verste fiendene

Bønnens verste fiender har vi inni oss: «mismodighet over våre tørkeperioder, mistrøstighet over ikke å klare å gi Herren alt, for vi ‘er meget rike’; skuffelse over ikke å bli bønnhørt slik vi selv vil, såret stolthet som forherder seg på grunn av vår uverdighet som syndere, avsmak for bønn som noe tilsynelatende unyttig» (KKK 2728).

Så hva kan vi gjøre?

Bønnens kamp er velkjent i åndelighetens historie. Mange mennesker har i århundrenes løp kommet med gode råd.

For eksempel lærer Ignatius av Loyolas i sin «Åndelige øvelser» oss å rydde opp i livet. Som kristne må vi kjempe under Jesu Kristi banner, ikke djevelens. Vi må prøve å gjøre det gode selv når det er vanskelig.

Den hellige Antonius den store gjennomgikk forferdelige kamper. Etter en slik kamp, spurte han Herren, nesten bebreidende: «Hvor var du? Hvorfor kom du ikke med en eneste gang for å gjøre slutt på mine lidelser?» Og Jesus svarte: «Antonius, jeg var der. Men jeg ventet på å få se deg kjempe.» Når vi har det vanskelig, er det «alltid godt å huske på at vi ikke er alene, at noen våker ved vår side og beskytter oss.»

Faren som kjempet for sin datter

Paven fortalte spontant noe han selv hadde opplevd i Argentina: En far ble tilkalt til sykehuset og fikk beskjed om at hans ni år gamle datter var døende; hun ville ikke leve over natten. Han forlot sykehuset og tok toget til basilikaen Vår Frue av Luján. Det var kveld, basilikaen var stengt, men han klamret seg til gitteret, og hele natten ba han Maria om hjelp, han kjempet for datterens liv. Om morgenen gikk han inn i basilikaen, og så dro han hjem igjen. Kona hans smilte og sa at hun ikke visste hva som hva var skjedd, men at legene nå sa at jenta var frisk.

Ikke alene

Før eller senere går det opp for oss at Gud alltid er med oss. Med patriarken Jakob vil vi da kunne si: «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke!» (1 Mos 28,16). Vi vil kunne se tilbake på vårt liv og si: «Jeg trodde at jeg var alene, men nei, det var jeg ikke: Jesus var sammen med meg.»

***

Hele katekesen på svensk og på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn
9. Elias bønn
10. Salmenes bønn. 1
11. Salmenes bønn. 2
12. Jesus, bønnens menneske
13. Jesus, bønnens læremester
14. Utholdende bønn
15. Jomfru Maria, bedende kvinne
16. Den nyfødte Kirkens bønn
17. Velsignelse
18. Bønn om hjelp
19. Forbønn
20. Takksigelsesbønn
21. Lovprisningsbønn
22. Bønn med de hellige skriftene
23. Å be i liturgien
24. Å be i dagliglivet
25. Bønn og Den hellige treenighet. 1
26. Bønn og Den hellige treenighet. 2
27. Å be i fellesskap med Maria
28. Å be i fellesskap med helgenene
29. Kirken, bønnens læremester
30. Bønn i ord
31. Meditasjon
32. Kontemplativ bønn

19 maj 2021, 15:13