Sök

Hyklere kan ikke elske Hyklere kan ikke elske 

Galaterbrevet: 6. Farene ved loven

Hyklere er redde for sannheten. De lever med en maske over ansiktet og med et ugjennomsiktig hjerte og tør ikke stå ansikt til ansikt med virkeligheten. De kan ikke elske.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 25. august ble følgende lest:

Da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot rett opp i ansiktet, for oppførselen hans avslørte ham. […] Jeg sa til Kefas så alle hørte det: «Når du som er jøde, ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?» (Gal 2,11.14 fra Bibel 2021)

Peters hykleri

Galaterne er i krise. Det har dukket opp noen nye forkynnere som hevder at de må la seg omskjære og følge Moseloven. Paulus derimot skriver at det ikke er nødvendig: Galaterne er ikke jøder «under loven» med alle dens forskrifter; de er kristne og dermed fri.

Og Paulus forteller dem noe som var skjedd flere år tidligere med Peter i Antiokia: Først hadde Peter spist sammen med hedningkristne. Men det sluttet han med da kom det noen jødekristne. «For han var redd de omskårne. På samme måte hyklet de andre jødekristne, så til og med Barnabas ble revet med i hykleriet deres» (Gal 2,12–13). Han ønsket nok å gjøre et godt inntrykk og unngå konflikter. Paulus kritiserte ham da, så alle hørte det, for ikke å «gå rett fram etter evangeliets sannhet», for å opptre hyklersk. Det var alvorlig i Paulus’ øyne, også fordi det Peter gjorde, ville også andre gjøre, og menigheten ble splittet.

 

Peter var klar over at han som kristen ikke trengte å følge Moseloven, minnet paven om. Det viser en annen, tidligere episode: En gang var Peter dratt hjem til offiseren Kornelius i Cæsarea og hadde spist der, noe som var forbudt for jøder.«Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent», forklarte han (Apg 10,28). Og senere, i Jerusalem, da han fortalte hva som var foregått i Cæsarea, sa han: «Da husket jeg Herrens ord, at han sa: ‘Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den hellige ånd.’ Når Gud har gitt dem den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, at jeg skulle kunne hindre Gud?» (Apg 11,16–17)


Hykleri

Paulus bebreider altså Peter for «hykleri» (jf. Gal 2,13). Paulus har til hensikt å bekjempe dette hykleriet med kraft og overbevisning. Paulus hadde nok sine feil, men rettskaffen, det var han.

Hva er hykleri? «Vi kan si at det er frykt for sannheten. Hyklere er redde for sannheten. De vil heller forstille seg enn å være seg selv. Det er som å sminke sin sjel, sin væremåte, sin handlemåte – det er ikke sannheten. ‘Jeg er redd for å stå fram slik jeg er, og jeg gjemmer meg bak denne væremåten.’ Og forstillelse slukker motet til å være åpen om sannheten, og da unndrar man seg lett plikten til å si sannheten alltid, overalt og tross alt. Forstillelse fører til dette: til halvsannheter.»

Eleasars nei til hykleri

Andre Makkabeerbok forteller om den nittiårige Eleasars bekjempelse av hykleri. Om han ville redde sitt liv, måtte han spise kjøtt ofret til hedenske guddommer – eller i det minste late som om det var slikt offerkjøtt han spiste, mens hans venner i virkeligheten sørget for at han fikk noe annet. Men den gudfryktige Eleasar svarte slik: «Det er uverdig for en mann i min alder å være med på et slikt skuespill, som kunne få mange av de unge til å tro at den nittiårige Eleasar var gått over til hedenskapet. Hvis jeg hyklet for å leve en ganske kort stund til, ville jeg bli skyld i at de ble ført på avveier, og jeg ville føre skam og vanære over min alderdom» (2 Makk 6,24–25).

«Ærlig: Han slår ikke inn på hykleriets vei», kommenterte paven. Og Jesus bebreider sterkt mennesker som virker rettferdige, utvendig sett, men som egentlig er fulle av falskhet og urett (jf. Matt 23,13–29). «Hyklere!» gjentar Jesus.

Hyklere kan ikke elske

Hyklere er ikke oppriktige. De lever med en maske over ansiktet og med et ugjennomsiktig hjerte og tør ikke stå ansikt til ansikt med virkeligheten. Derfor er de ute av stand til virkelig å elske. De lever et egoistisk liv.

Hykleri kan oppstå i mange situasjoner. Hykleriviruset sprer seg særlig lett på steder med mye formalisme. På arbeidsplasser skjer det at kolleger tilsynelatende er venner, men faller hverandre i ryggen. I politikken er det ikke uvanlig med dobbeltliv. «Spesielt avskyelig er hykleri i Kirken. Dessverre finnes det hykleri i Kirken. Det finnes mange hyklerske kristne og prester.»

Vi bør alltid huske Herrens ord: «La et ja være ja og et nei være nei! Alt som er mer enn det, er av det onde» (Matt 5,37).

«Tenk i dag på det som Paulus og Jesus fordømmer: hykleri. Og la oss ikke være redde for å være sannferdige, for å si sannheten, for å høre sannheten, for å etterleve sannheten. Da vil vi kunne elske. En hykler makter ikke å elske. Å handle usannferdig betyr å sette i fare Kirkens enhet, den enhet som Herren selv ba for»

***

Hele katekesen på svensk og på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Paulus, en ekte apostel
3. Det finnes bare ett evangelium
4. Moseloven
5. Lovens forberedende verdi

30 augusti 2021, 08:30