Sök

Paulus var en energisk forsvarer av kristen frihet. Bilde: Paulusbasilikaen i Roma Paulus var en energisk forsvarer av kristen frihet. Bilde: Paulusbasilikaen i Roma 

Galaterbrevet: 15. Ikke la tretthet få overhånd

Husk å påkalle Den hellige ånd: «Kom!». Augustin skriver at «kristentroen i ditt hjerte er som Kristus i båten. Du får høre fornærmelser, du strever, du blir opprørt, og Kristus sover. Vekk Kristus opp, ryst opp i din tro!»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Onsdag 10. november holdt pave Frans sin siste katekese om Galaterbrevet, etter at det var blitt lest fra slutten av det:

La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. […] Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd, mine søsken! Amen. (Gal 6,9–10.18 fra Bibel 2011)

Paulus: teolog, sjelesørger, evangelist

«’Det finnes bare én Mester. Han talte, og det han sa ble gjort; og også det han gjorde i stillhet er verdig Faderen. Den som eier Jesu ord kan også lytte til hans stillhet’ (Ignatius av Antiokia, Brevet til efeserne, 15,1–2). Vi kan si at apostelen Paulus maktet å gi stemme til denne Guds stillhet. Han mest originale intuisjoner hjelper oss å oppdage det omkalfatrende nye i Jesu Kristi åpenbaring.» Paulus kontemplerte Kristi mysterium, og maktet, som teolog, å videreformidle det.

Som sjelesørger hjalp Paulus de usikre og forvirrede galaterne. Noen ganger anvendte han ironi, andre ganger strenghet, atter andre ganger mildhet. Han gjorde krav på sin myndighet som apostel, men la ikke skjul på sine karaktersvakheter.

Paulus: energisk forsvarer av kristen frihet

Kristus setter oss fri. Denne friheten forsvarer Paulus «med en lidenskap som rører oss også i dag, spesielt når vi tenker på den lidelse og den ensomhet som han måtte gjennomgå». Han visste at det var farlig, men forklarte, med parrhesia, altså frimodighet, de troende at «frihet ikke er det samme som libertinisme, og heller ikke fører til noen form for innbilsk selvtilstrekkelighet. Tvertimot stilte Paulus friheten i kjærlighetens skygge, og fastslo at konsekvent utøvelse av frihet innebærer nestekjærlig tjeneste. Hele denne visjonen har som sin horisont livet i Den hellige ånd, som fullbyrder den loven som Gud ga Israel og som forhindrer oss igjen å bli slaver under synden.»

Kjemp deg framover på riktig vei

Det Paulus lærer oss og som vi har sett på i denne katekeserekken kan føre til entusiasme: «Vi føler oss drevet til straks å følge frihetens vei, til «å vandre i Ånden».

Men vi er oss også bevisst vår utilstrekkelighet. Hver dag opplever vi hvor strevsomt det er å skulle være lydhør for Ånden. Tretthet kan bremse vår entusiasme. Vi kan føle oss motløse og svake, føle at vi blir står utenfor når vi ikke følger verdslig mentalitet. Augustin tar utgangspunkt i evangeliehistorien om stormen på sjøen og foreslår følgende reaksjonsmåte i en slik situasjon: «Kristentroen i ditt hjerte er som Kristus i båten. Du får høre fornærmelser, du strever, du blir opprørt, og Kristus sover. Vekk Kristus opp, ryst opp i din tro! Noe kan du gjøre selv i din indre uro. Ryst opp i din tro. Måtte Kristus våkne og tale til deg […] Så vekk Kristus opp […] Tro på det som er sagt, og det vil bli et strålende godvær i ditt hjerte (Preken 163/B 6).»

Kristus ser hinsides stormen, og når han er våken i oss, kan også vi se med hans øyne.

Bønn til Den hellige ånd

«La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode», skriver Paulus, og paven sa: «Vi må vår lit til at Ånden alltid kommer oss til hjelp i vår svakhet og gir oss den støtte som vi trenger. Så la oss lære å påkalle Den hellige ånd oftere!»

Hvordan? Bønnen må «fødes av ditt hjerte». Når du har det vanskelig, så kall på Den hellige ånd slik det er naturlig for deg. Nøkkelordet er «Kom!». «Kom, for jeg har det vanskelig! Kom, for jeg har det mørkt! Kom, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre! Kom for jeg holder på å falle! Kom! ‘Kom’ er Åndens ord for å påkalle Ånden.»

Kirkens pinsebønn, Veni Sancte Spiritus, kan vi gjerne be året rundt:

 

Kom, o Hellig Ånd, hit ned!
Lysets stråle til oss led
fra din høye helligdom.

Far for slekt så arm og ring!
Gode gavers giver, bring
lys i våre hjerters rom.

Du, som vet å trøste best,
sjelens venn og milde gjest,
svale tilflukts åpne dør
[…]

«Og med Den hellige ånds nærvær verner vi om vår frihet. Vi er da fri, fri kristne, som ikke er opphengt i fortiden i negativ betydning, ikke fastlenket til innarbeidete handlemåter.» Og vi vil oppleve glede.

***

Hele katekesen på svensk og på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av alle katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Paulus, en ekte apostel
3. Det finnes bare ett evangelium
4. Moseloven
5. Lovens forberedende verdi
6. Farene ved loven
7. Uforstandige galatere
8. Vi er Guds barn
9. Livet i troen
10. Kristus har frigjort oss
11. Kristen frihet: universalgjær for frigjøring
12. Frihet realiseres i kjærlighet
13. Åndens frukt
14. Å vandre i Ånden
15. Ikke la tretthet få overhånd

20 november 2021, 11:40