Sök

Om oss

Vatican News är ett nytt informationssystem inom Heliga Stolen. Ett äventyr som inleddes 27 juni 2015 med påven Franciskus Motu Proprio som har inrättat Kommunikationssekretariatet - en ny avdelning inom den romerska kurian.

Vatican News vill, genom att gå bortom enkel digital samstämmighet, svara på och på ett sätt förutse behovet i kommunikationens pågående förändringar. Den uttrycker och samverkar på ett flerspråkig, mångkulturellt, flerkanaligt, multimedialt och mångfaldigt plan.

Inom fyra temaområden informerar den om påvens, Heliga Stolens och de lokala kyrkornas verksamhet och ger även utrymme för världsnyheter. En ”superredaktion” som till en början omfattar sex språkavdelningar (italienska, engelska, franska, tyska , spanska och portugisiska) och gradvis ytterligare trettiotre, avser inte endast att informera, utan även att erbjuda en tolkningsnyckel i ljuset av evangeliet.

Utmaningen är alltså att svara ”allt bättre på kyrkans missions behov” i den samtida kulturen, med målet att ”kommunicera barmhärtighetens evangelium till alla folk” i olika kulturer.

Den viktigaste faktorn är ”den apostoliska och missionära, med särskild uppmärksamhet på  situationer av besvär, fattigdom och svårigheter”. (Påven Franciskus tal vid Spc:s plenarmöte 4 maj 2017)

Avdelningens prefekt är Paolo Ruffini och redaktionschef Andrea Tornielli.