Sök

Påven Franciskus har i 38 katekeser vid de allmänna audienserna fokuserat på den kristna bönen. Påven Franciskus har i 38 katekeser vid de allmänna audienserna fokuserat på den kristna bönen.  

Påvens katekeser om bönen - från människans hjärta till Guds barmhärtighet

Onsdagen 16 juni avslutade påven Franciskus sin trosundervisning om kristen bön - en vägledning i 38 katekeser om förhållandet som varje person kan upprätta med Herren.

Vid den allmänna audiensen 16 juni 2021 avslutade påven Franciskus sin serie katekeser om bönen, som han inledde 6 maj 2020. Här nedan finns länkar till seriens alla 38 katekeser.

Klicka på länkarna för att läsa


1 - Bönens mysterium

20 - Tacksägelsebön

2 - Den kristnes bön

21 - Lovprisande bön

3 - Skapelsens mysterium

22 - Att be med bibeln

4 - De rättfärdigas bön

23 - Att be i liturgin

5 - Abrahams bön

24 - Att be i vardagen

6 - Jakobs bön

25 - Bönen och treenigheten 1

7 - Mose bön

26 - Bönen och treenigheten 2

8 - Davids bön

27 - Be i gemenskap med Maria

9 - Elias bön

28 - Att be i gemenskap med helgonen

10 - Bönen i psaltaren 1

29 - Kyrkan som läromästare i bön

11 - Bönen i psaltaren 2

30 - Muntlig bön

12 - Jesus, en bönens människa

31 - Meditation

13 - Jesus som läromästare i bön

32 - Kontemplativ bön

14 - Uthållig bön

33 - Att strida i bönen

15 - Jungfru Maria, den bedjande kvinnan

34 - Tankspriddhet, torrhet, leda

16 - Den nyfödda kyrkans bön

35 - Vissheten att bönhöras

17 - Välsignelsen

36 - Jesus, förebild för och själ i varje bön

18 - Begärade bön

37 - Uthållighet i kärlek

19 - Förbön

38 - Jesu påskbön för oss

23 juni 2021, 09:21