Sök

Frans av Assisi. Alle helgener vært igjennom en «dødsskyggens dal». Frans av Assisi. Alle helgener vært igjennom en «dødsskyggens dal». 

Bønn: 34. Distraksjon, tørke og akedi

Paven talte igjen om bønnens kamp. Tre vanlige problemer er distraksjon, tørke og akedi.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 19. mai ble det lest fra Lukasevangeliet:

Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.» (Luk 21,34–36 fra Bibel 2011)

Distraksjon

«Den vanligste vanskeligheten forbundet med bønn er distraksjon» (KKK 2729). Vi ønsker å be, men er uoppmerksomme. Tankene våre og hjertet vårt flyr hit og dit. «Menneskesinnet har vondt for å dvele lenge ved en og samme tanke. Alle kjenner vi denne stadige runddansen av bilder og illusjoner i stadig bevegelse. Den er med oss selv når vi sover. Og vi vet alle at det ikke er bra å gi etter for denne tilbøyeligheten til forvirring.»

Kampen mot konsentrasjonsproblemer gjelder ikke bare bønn. Når vi er ukonsentrert, kan vi verken studere eller arbeide skikkelig. Idrettsfolk vet at det trengs ikke bare fysisk trening, men også mental disiplin, og da fremfor alt konsentrasjonsevne.

Distraksjoner bekjempes med årvåkenhet, en dyd det er lett å glemme. «Våk. Be.» gjentar Jesus. Han minner disiplene om å være nøkterne og la seg lede av vissheten om at før eller senere kommer han, vår Brudgom og Herre, tilbake. Vi vet ikke når; det gjelder å bruke tiden godt. Vi må konsentrere oss om våre oppgaver, prøve å holde riktig retning og gjøre godt.

Den hellige Teresa av Ávila kalte den fantasi som løper løpsk under bønn for «den gale kvinnen i huset».

Tørke

I tider med tørke er vårt hjerte ufølsomt, det finner ikke «noen velsmak i tanker, minner eller følelser, ikke engang av åndelig art. Dette er tiden da den rene og skjære tro holder seg nær til Jesus mens Han engstes og ligger i graven» (KKK 2731).

Ofte vet vi ikke hvorfor tørken kommer. Den kan skyldes oss selv, eller Gud, som tillater visse situasjoner i vårt ytre eller indre liv. I all troserfaring er det vanlig å veksle stadig mellom trøst og trøstesløshet, mellom lette og tunge stunder, mellom solskinnsdager og gråværsdager. Det gjelder å holde hjertet åpent og aldri slutte å håpe.

Akedi

Akedi er «en slags depresjon som skyldes at askesen slappes, vaktsomheten sløves og hjertet blir likegyldig» (KKK 2733). Det er en fristelse i bønn og kristenliv, en av de sju hovedsyndene.

Utholdenhet

Vi trenger å lære aldri å slutte å vandre. «Sann fremgang i åndelig liv består ikke i å oppleve flere ekstaser, men i å være i stand til å holde ut i vanskelige tider: gå, gå, gå … Og om du er sliten, så stopp lite grann og gå så videre igjen. Men med utholdenhet.»

Paven kommenterte det den hellige Frans av Assisi sa om den fullkomne glede: «En munks dugelighet måles ikke etter hvilke uendelige rikdomsflommer som regner over ham fra himmelen, men etter om han standhaftig fortsetter å vandre, selv når han ikke blir anerkjent, selv når han blir behandlet dårlig, selv når alt har mistet sin opprinnelige velsmak.» Alle helgener har vært igjennom denne «dødsskyggens dal». Vi må lære å si: «Selv om det later til at du, min Gud, gjør alt for å få meg til å slutte å tro på deg, fortsetter jeg likevel å be til deg.» Troende lar aldri bønnen slukne. Iblant kan vår bønn være som Jobs bønn, da han ikke kunne gå med på å skulle ha det vondt uforskyldt; han protesterte. Protest kan være en form for bønn. «Å bli sint på Gud er også en måte å be på», var det en gammel kone som sa.

Vi vet at til slutt, etter alle våre tause rop og våre «hvorfor?», vil Gud svare oss. Paven ba oss huske på «hvorfor-bønn»: Ofte kan et barn stadig spørre «hvorfor?», bare for å få sin fars oppmerksomhet. Det samme kan vi gjøre. Vi bør våge å si: «Men hvorfor? …» til Gud. «For i blant gjør det godt å bli litt sint, for det vekker forholdet mellom barn og Far – det forholdet som vi må ha til Gud. Og selv våre mest harde og bitre ytringer vil han ta imot med en fars kjærlighet. Han vil anse dem som en trosakt, som en bønn.»

***

Hele katekesen på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn
9. Elias bønn
10. Salmenes bønn. 1
11. Salmenes bønn. 2
12. Jesus, bønnens menneske
13. Jesus, bønnens læremester
14. Utholdende bønn
15. Jomfru Maria, bedende kvinne
16. Den nyfødte Kirkens bønn
17. Velsignelse
18. Bønn om hjelp
19. Forbønn
20. Takksigelsesbønn
21. Lovprisningsbønn
22. Bønn med de hellige skriftene
23. Å be i liturgien
24. Å be i dagliglivet
25. Bønn og Den hellige treenighet. 1
26. Bønn og Den hellige treenighet. 2
27. Å be i fellesskap med Maria
28. Å be i fellesskap med helgenene
29. Kirken, bønnens læremester
30. Bønn i ord
31. Meditasjon
32. Kontemplativ bønn
33. Bønnens kamp

20 maj 2021, 12:46