Sök

Kristus. Mosaikk i Hagia Sofia i Istanbul Kristus. Mosaikk i Hagia Sofia i Istanbul 

Bønn: 32. Kontemplativ bønn

«Kontemplasjon er troens blikk, festet på Jesus. ‘Jeg ser på ham, og han ser på meg.’»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 5. mai ble det lest i Salme 8 (vers 2, 4–6 og 10):

Herre, vår herre,
hvor herlig ditt navn er over hele jorden,
du som har bredt ut din prakt over himmelen!
[…]
Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?
Du satte ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og ære.
[…]
Herre, vår herre,
hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

Menneskets kontemplative dimensjon

Kontemplasjon er som salt, det gir smak til vårt liv. Å betrakte en soloppgang, et kunstverk eller et ansikt, å lytte til musikk eller fuglesang, å lese en bok: Alt dette kan være kontemplasjon. Det er ikke et spørsmål om gjøremåte, men om væremåte.

Kontemplativ bønn

Det er ikke våre øyne som gjør oss kontemplative, men vårt hjerte. Og hjertet kan be; ved Guds nåde er kontemplativ bønn mulig. Slik bønn renser hjerte og øyne og gjør det mulig å oppfatte virkeligheten på en annen måte. Katekismen uttrykker det slik:

«Kontemplasjon er troens blikk, festet på Jesus. ‘Jeg ser på ham, og han ser på meg,’ sa bonden fra Ars, i bønn foran tabernaklet, på sin hellige sogneprests tid. […] Lyset fra Jesu blikk opplyser vårt hjertes øyne; det lærer oss å se alt i lys av Hans sannhet og Hans medlidenhet med alle mennesker» (jf. KKK 2715).

«Jeg ser på ham, og han ser på meg.» Den som føler Guds kjærlige øyne hvile på seg blir i stand til å se virkeligheten med andre øyne. Det trengs ikke mange ord. Det er nok med et blikk, nok å være overbevist om at vårt liv er omgitt av en stor og trofast kjærlighet, som ingenting kan skille oss fra.

Selv i livets vanskeligste øyeblikk

«Dette blikket var Jesus en mester i.» Uansett hvor vanskelig livet ble for ham, fant han det som var nødvendig – tid, rom, stillhet, samhørighet med andre – for at livet skulle beholde sin skjønnhet. Hemmeligheten var hans forhold til Far.

Forklarelsen, for eksempel, kommer i et spesielt vanskelig øyeblikk i hans liv. Det er urolig rundt ham, og han har begynt å snakke åpent om det som venter ham i Jerusalem. Da stiger han opp på fjellet med noen av disiplene. «Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite» (Mark 9,2–3). Nettopp i dette vanskelige øyeblikket skinner et guddommelig lys. «Det er lyset fra Faderens kjærlighet, som fyller Sønnens hjerte og forvandler hele hans person.»

Ett eneste stort kall

Tidligere oppfattet enkelte åndelige lærere kontemplasjon som det motsatte av aktivitet. De priste kall til å trekke seg helt tilbake fra verden og dens problemer for å kunne vie seg fullstendig til bønn. Men i Jesu person og i evangeliet finnes det ikke ingen motsetning mellom kontemplasjon og aktivitet.

«Det finnes ett eneste stort kall i evangeliet, nemlig kallet til å følge Jesus på kjærlighetens vei. Dette er høydepunktet, dette er kjernen i alt. I denne forstand er nestekjærlighet og kontemplasjon synonymer, de uttrykker det samme. Den hellige Johannes av korset hevdet at en liten kjærlighetsgjerning, gjort av ren kjærlighet, er mer nyttig for Kirken enn all annen virksomhet sammenlagt. Det som fødes av bønn og ikke av vår egen innbilskhet, det som ydmykhet har renset, er det største under som en kristen kan være med på, selv om det er en kjærlighetsgjerning gjort helt i det stille,»

***

Hele katekesen på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn
9. Elias bønn
10. Salmenes bønn. 1
11. Salmenes bønn. 2
12. Jesus, bønnens menneske
13. Jesus, bønnens læremester
14. Utholdende bønn
15. Jomfru Maria, bedende kvinne
16. Den nyfødte Kirkens bønn
17. Velsignelse
18. Bønn om hjelp
19. Forbønn
20. Takksigelsesbønn
21. Lovprisningsbønn
22. Bønn med de hellige skriftene
23. Å be i liturgien
24. Å be i dagliglivet
25. Bønn og Den hellige treenighet. 1
26. Bønn og Den hellige treenighet. 2
27. Å be i fellesskap med Maria
28. Å be i fellesskap med helgenene
29. Kirken, bønnens læremester
30. Bønn i ord
31. Meditasjon

Les også:
Å våge den «truende» stillheten og den indre bønn. Av p. Olav Müller
En liten skole i indre bønn og kontemplasjon. Av legkarmelitt Anne Samuelsen
Refleksjoner om bønn. Et par videoer med biskop Erik Varden

08 maj 2021, 10:07