Sök

Profeten Elia Profeten Elia 

Bønn: 9. Elias bønn

På Horeb kommer Gud til «en sliten mann, en mann som trodde at han hadde feilet på alle bauger og kanter, og lar, med en kjærtegnende bris, fred og ro vende tilbake i hans hjerte.»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Onsdag 7. oktober gjenopptok pave Frans sin katekeserekke om bønn, avbrutt på grunn av «Å helbrede verden»-katekeserekken.

Ved generalaudiensen ble det først lest om det profeten Elia opplevde på Horeb:

Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi!» Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden – lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen. (1 Kong 19,11–13 fra Bibel 2011)

Elia når ut over sin tid

Elia er «en av de mest fengslende figurer i hele Den hellige skrift» og når ut over sin tid. Vi aner hans nærvær i Det nye testamente. Moses og han viser seg ved forklarelsen på fjellet (jf. Matt 17,3). Og Jesus forbinder ham med døperen Johannes (jf. Matt 17,10–13).

Elia er fra en liten, ubetydelig landsby (jf. 1 Kong 17,1), og dukker plutselig opp. Like plutselig forsvinner han, på en ildvogn, like for øynene på disippelen Elisja (jf. 2 Kong 2,11–12). Han er altså en mann med et ubestemmelig opphav, og fremfor alt med en ubestemmelig slutt: Det var derfor forventet at han ville vende tilbake, som en forløper for Messias.

Elia er bunnhederlig og ubestikkelig. Hans navn betyr muligens «Jahve er Gud». Hans symbol er ilden, et bilde på Guds rensende makt. Elia forblir trofast gjennom alle sine prøvelser.

Stadig bønn

Stadig bønn er hans næring. Han er derfor en kjær skikkelse i monastiske tradisjoner.

Han blir etterhvert godt kjent med menneskelig svakhet. Det er vanskelig å si hva som er mest nyttig for ham, av alt det han opplever. De falske profetenes nederlag på Karmel (jf. 1 Kong 18,20–40)? Hans forvillelse dengang han måtte slå fast at «jeg er ikke bedre enn fedrene mine» (jf. 1 Kong 19,4)?

I sitt bønneliv opplever han både oppturer og nedturer. Slik er det for alle som ber. Noen ganger er vi ovenpå; andre ganger ligger vi nede, i smerte, åndelig tørke, prøvelser, alle slags vonde situasjoner. Men for vår sjel er det nok mer dyrebart å kjenne svakhet enn å oppleve at alt går på skinner.

Et aktivt liv

Men Elia lever ikke bare et intenst kontemplativt liv; han er også intenst opptatt med det som skjer rundt seg. Etter drapet på Nabot går han ikke av veien for å si kongen og dronningen noen sannhetens ord (jf. 1 Kong 21,1–24).

Overfor dem med lederansvar trengs kristne som kan reagere og si: «Nei, det gjør man ikke! Det er mord» Likesom Elia må vi både stå foran Herren og gå til de søsken, som han sender oss til; vi må ikke stenge oss inne.

«Bønn er ikke å stenge seg inne med Herren for å sminke sin sjel: nei, det er bønn på liksom. Bønn er å bli konfrontert med Gud og la seg sende avsted for å tjene sine søsken. Bønnens prøvesten er konkret kjærlighet til nesten. Og omvendt: Først etter stillhet og bønn kan troende handle i verden; ellers vil de handle impulsivt, uten skjelnen – det er å løpe uten noe mål.»

Horeb

Vi har grunn til å tro at Elias tro utvikler seg. Han vokser i bønnen. Etterhvert blir Guds ansikt tydeligere for ham. Høydepunktet er når Gud viser for Elia på fjellet (jf. 1 Kong 19,9–13). Herren viser seg verken i stormen, jordskjelvet eller ilden. Men i «lyden av skjør stillhet». Med dette ydmyke tegnet kommuniserer Gud med Elia, som da var en profet på rømmen, uten ro. «Gud kommer til en sliten mann, en mann som trodde at han hadde feilet på alle bauger og kanter, og lar, med en kjærtegnende bris, fred og ro vende tilbake i hans hjerte.»

Dette skjedde Elia, men det kan skje oss alle. «En kveld kan vi føle oss unyttige og ensomme. Det er da bønnen kommer og banker på døra til vårt hjerte. Vi kan alle ta opp en flik av Elias kappe» (jf. 2 Kong 2,13). Når vi igjen står foran Gud, vender roen og freden tilbake.

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn

14 oktober 2020, 13:51