Sök

Pave Frans, Kristi legemsfest år 2019 Pave Frans, Kristi legemsfest år 2019  (Vatican Media)

Bønn: 23. Å be i liturgien

Liturgien gir vår bønn et nødvendig objektivt grunnlag.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 3. februar ble det lest fra Brevet til hebreerne:

Dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. (Hebr 12,22–24 fra Bibel 2011)

Et objektivt grunnlag

Ingen liturgi, intet ytre i det hele tatt, kun vår egen personlige, indre tro: Er det mulig? Nei. Det er en fristelse, som alltid har fantes og fortsatt finnes.

Vi trenger liturgien, Bibelen, sakramentene, fellesskapet. Vi trenger dette objektive, for «Jesus Kristus er ikke en en idé eller følelse, men en levende Person, og hans mysterium en historisk hendelse.»

Liturgi og bønn

«Kristi og Den hellige ånds sendelse som i Kirkens sakramentale liturgi forkynner, levendegjør og formidler frelsens mysterium, fortsettes i det hjerte som ber […] Bønnen inderliggjør og tar opp i seg liturgien, både mens den feires og etterpå» (KKK 2655).

«Kristen bønn tilegner seg Jesu nærvær i sakramentet. Det som er utenfor oss blir del av oss: Liturgien uttrykker det til og med gjennom noe så naturlig som å spise.» Vi forenes med Kristus, med hans gjerning.

«Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste» (Rom 12,1). Vi er kalt til å la hele vårt liv bli gudstjeneste. Det kan ikke skje uten bønn, særlig ikke uten liturgisk bønn.

***

Hele katekesen på svensk og på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn
9. Elias bønn
10. Salmenes bønn. 1
11. Salmenes bønn. 2
12. Jesus, bønnens menneske
13. Jesus, bønnens læremester
14. Utholdende bønn
15. Jomfru Maria, bedende kvinne
16. Den nyfødte Kirkens bønn
17. Velsignelse
18. Bønn om hjelp
19. Forbønn 
20. Takksigelsesbønn 
21. Lovprisningsbønn 
22. Bønn med de hellige skriftene 

22 februari 2021, 08:55