Sök

«Det han sier til dere, skal dere gjøre.» «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» 

Bønn: 27. Å be i fellesskap med Maria

Jesus er vår eneste vei. Jesu mor viser vei, hun ber med oss og for oss.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 24. mars ble det lest om tiden etter Kristi himmelfart:

Da vendte [disiplene] tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. (Apg 1,12–14 fra Bibel 2011)

Kristus er veien

Kristus, Guds inkarnerte Ord, er den eneste mellommannen, han er veien for vår bønn (jf. KKK 2674). All vår bønn til Gud er ved ham og med ham og i ham. Det finnes intet annet navn som vi kan frelses ved (jf. Apg 4,12).

Maria er veivisersken

Maria, Jesu mor, er Hodegætria, hun som viser vei. I kristen ikonografi finner vi henne nær sagt overalt, også på fremtredende plasser, men alltid i forbindelse med Sønnen. Hennes hender, øyne og holdning er en levende «katekisme» og viser alltid til sentrum: Jesus. Maria er fullstendig vendt mot ham – «det han sier til dere, skal dere gjøre» (Joh 2,5). Hun er Herrens ydmyke tjenerkvinne, ingen gudinne.

Maria er vår mor

«Dette er din mor» sa den døende Jesus til Johannes (Joh 19,27). Fra da av er Maria vår alles mor.

Vi vet at allerede få århundrer etterpå ba de kristne: Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix …, altså: Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor …

I Hill deg Maria er det først en lovprisningsdel, der vi benytter uttrykk fra evangeliene: «Hill deg, Maria, full av nåde …» (jf. Luk 1,28.42). Deretter følger, som i Fadervår, en bønnfallelsesdel: «Be for oss syndere, nå og i vår dødstime». (jf. KKK 2676 og 2677).

Helt siden konsilet i Efesos har vi kalt Maria for «Guds mor» (Theotokos).

Maria ved dødsleiet

Maria er alltid hos sine barn når de forlater denne verden. Nå under pandemien må mange dø alene, uten sine kjære. Men Maria er hos dem.

Ja-ordets kvinne

Vi ber aldri forgjeves til ja-ordets kvinne. Hun hører oss selv når vår stemme er svak eller aldeles stum, selv når vi er fullstendig oppslukt av egne ting og går oss vill. Hun forsvarer oss og ber for oss.

***

Hele katekesen på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn
9. Elias bønn
10. Salmenes bønn. 1
11. Salmenes bønn. 2
12. Jesus, bønnens menneske
13. Jesus, bønnens læremester
14. Utholdende bønn
15. Jomfru Maria, bedende kvinne
16. Den nyfødte Kirkens bønn
17. Velsignelse
18. Bønn om hjelp
19. Forbønn
20. Takksigelsesbønn
21. Lovprisningsbønn
22. Bønn med de hellige skriftene
23. Å be i liturgien
24. Å be i dagliglivet
25. Bønn og Den hellige treenighet. 1
26. Bønn og Den hellige treenighet. 2

 

25 mars 2021, 16:32