Sök

Kristus omgitt av Lukas, Paulus, Peter og Andreas. Paulusbasiliaen, med Paulus' grav Kristus omgitt av Lukas, Paulus, Peter og Andreas. Paulusbasiliaen, med Paulus' grav 

Apostlenes gjerninger 20. Paulus i Roma

Onsdag 15. januar avsluttet pave Frans sin katekeseserie om Apostlenes gjerninger. «Guds ord er ikke bundet», selv om Paulus er i lenker og etterhvert vil bli henrettet.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Før katekesen onsdag 15. januar ble det lest om Paulus’ tid i Roma:

Da vi var kommet inn i Roma, fikk Paulus tillatelse til å bo privat sammen med den soldaten som hadde oppsyn med ham. […] To hele år levde Paulus i huset han hadde leid seg inn i, og han tok imot alle som kom til ham. Uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus. (Apg 28,16,30–31)

Evangeliets reise ut i verden

Roma er Paulus' siste stopp. Men Apostlenes gjerninger – fortellingen om evangeliets reise ut i verden – slutter ikke med hans martyrium, men med fortellingen om den fruktbare såingen av Ordet også i Roma.

Aller først møter han søsken i Kristus, som tar imot ham og gir ham nytt mot (jf. Apg 28,15). Han blir så satt i husarrest, men er fri til å ta imot hvem han vil.

Jøder og hedninger

Paulus oppfatter seg selv fortsatt som jøde. I Jesus Kristus er løftene til det utvalgte folket blitt innfridd, mener han.

Tre dager etter ankomsten til Roma kaller han sammen de ledende mennene blant jødene (Apg 28, 17–29). En hel dag «forklarte og vitnet han for dem om Guds rike, og ut fra Moseloven og profetene forsøkte han å overbevise dem om Jesus». Noen hører virkelig på ham, andre ikke. Han siterer da Jesajas ord om å være lukket for Gud: «Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne …». Hedningene derimot blir frelst, sier han, for de er følsomme for Gud og lytter til evangeliet.

«Guds ord er ikke bundet»

Ordets livskraft fremheves også i avslutningen av Apostlenes gjerninger. Paulus er i lenker og vil snart dø martyrdøden, men «Guds ord er ikke bundet» (2 Tim 2,9).

Paulus’ hjem er et bilde på Kirken

Paulus tar imot alle som er åpne for Guds rike og Kristus. «Dette hjemmet er åpent for alle søkende hjerter, og det er et bilde på Kirken. Om enn den er forfulgt, misforstått og i lenker, går Kirken aldri trett av med et moderlig hjerte å ta imot enhver mann og kvinne, for å forkynne dem Faderens kjærlighet, som blir åpenbart i Jesus».

***

Sammendrag på norsk av alle katekesene i denne serien:
1. Løftet om Den hellige ånd
2. «Regnet som apostel sammen med de elleve»
3. «Tunger som av ild»
4. De første kristne
5. «I Jesu Kristi navn: Reis deg og gå!»
6. «De hadde alt felles»
7. Peter, den oppstandnes hovedvitne
8. Gamaliels kriterier
9. «Stefanus var fylt av Den hellig ånd»
10. Filip og den etiopiske hoffmannen
11. Paulus, fra forfølger til misjonær
12. Peter og hedningene
13. Paulus, Barnabas og hedningene. Konsilet i Jerusalem
14. Kristentroen kommer til Europa
15. Paulus på Areopagos
16. Priskilla og Akvilas
17. Avskjedstalen til de eldste fra Efesos
18. Paulus for kong Agrippa
19. Forlis og redning på Malta
20. Paulus i Roma

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

 

30 januari 2020, 09:16