Sök

Innbyggerne på Malta «tok seg av oss alle sammen og tente et bål». Innbyggerne på Malta «tok seg av oss alle sammen og tente et bål». 

Bønneuken for kristen enhet 2020

«De var uvanlig hjelpsomme mot oss» er temaet for årets Bønneuke, som starter lørdag 18. januar.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Norges kristne råds nettsted leser vi at materiellet til Bønneuken for kristen enhet 2020 er blitt forberedt av kristne på Malta og Gozo (Christians Together in Malta). Den 10. februar pleier mange kristne på Malta å feire Festen for den hellige Paulus’ forlis, som en markering av og takksigelse for at kristentroen kom til øygruppen. Den teksten fra Apostelgjerningene som benyttes på festen er også valgt som tekst for årets Bønneuke, nemlig Apg 27,18–28,10.

Dette er fortellingen om en dramatisk seilas på Middelhavet som ender med at skipet forliser og alle de 276 mennesker om bord blir reddet. Det er både soldater, sjøfolk og fanger – en uensartet gruppe. Paulus, som er en av fangene, fremstår som et fredelig stormens øye. Han vet at livet ikke er styrt av blinde krefter. Han gir de andre trøstende ord fra Gud, og han bryter brød og får dem til å spise.

Guds omsorg er et hovedtema i teksten, skriver malteserne. «Det var offiseren som hadde tatt avgjørelsen om å seile ut i dårlig vær, og mens stormen raste, var det sjøfolkene som selv bestemte hvordan de skulle hanskes med skipet. Men til sist blir deres egne planer krysset, og det er bare ved å holde sammen og la skipet forlise at de ved guddommelig forsyn kan bli reddet. Skipet og hele dets verdifulle last vil gå tapt, men alle liv vil bli reddet, for ‘ingen av dere skal miste så mye som et hårstrå på hodet’ (27,34; jf. Luk 21,18). I vår søken etter kristen enhet vil overgivelse til det guddommelige forsyn medføre å måtte gi slipp på mange ting som vi er sterkt knyttet til. Det viktige for Gud er å frelse alle.»

De 276 var blitt kastet sammen på en båt, de hadde følt seg splittet og underlagt blinde krefter. Men dette endres underveis.

 

«Da vi var reddet, fikk vi greie på at øya het Malta. Innbyggerne der var uvanlig hjelpsomme mot oss. De tok seg av oss alle sammen og tente et bål, for det hadde begynt å regne, og det var kaldt» (Apg 28,1,2).

Guds kjærlige omsyn omslutter alle på like fot, i disse menneskene som er «uvanlig hjelpsomme» mot alle.

Også i våre dager opplever mange mennesker farlige seilaser og forlis. Ikke alle blir mottatt med gjestfrihet; mange støter på likegyldighet.

Det trengs mye gjestfrihet, menneskelighet og hjelpsomhet i vår søken etter kristen enhet. De som tok imot de 276 var ikke engang kristne, men likevel brakte de, med sin uvanlige hjelpsomhet, mennesker sammen. «Vår enhet som kristne blir ikke synlig bare ved å vise hverandre gjestfrihet, hvor viktig dette enn er, men også gjennom kjærlighet i møte med dem som ikke deler vårt språk , vår kultur og vår tro.»

 

Bønneuken vil bli avsluttet med økumenisk vesper med paven i Paulusbasilikaen i Roma lørdag 25. januar.

***

Bønneukemateriellet på engelsk og flere andre språk
Se videoen They showed us unusual kindness på Malta bispedømmes nettsted
Paulus’ seilas til Malta omtales av pave Frans i hans nestsiste katekese om Apostlenes gjerninger.

15 januari 2020, 14:44