Sök

«Lik en sau som føres bort for å slaktes …»  «Lik en sau som føres bort for å slaktes …»  

Apostlenes gjerninger: 10. Filip og den etiopiske hoffmannen

«Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn …» – «Forstår du det du leser?» – «Hvordan skal jeg kunne forstå, når ingen forklarer det for meg?».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Følgende tekst ble lest før katekesen onsdag 2. oktober:

Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen. (Apg 8,5–8 fra Bibel 2011)

Etter Stefanus: sterk forfølgelse og sterk evangelisering

Etter steiningen av Stefanus «brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria» (Apg 8,1). Forfølgelse er det normale i Apostlenes gjerninger. Jesus hadde forutsagt forfølgelser: «Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere» (Joh 15,20). Men evangeliseringen lot seg ikke stoppe av forfølgelse, snarere tvertimot.

Den hellig ånd driver Filip til hoffmannen

Paven fortalte om diakonen Filip. Etter å ha forkynt i Samaria ble Filip drevet av Den hellige ånd til et øde sted. Der fikk han se en etiopisk hoffmann, som hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var hoffmannen «på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa Ånden til Filip: ‘Gå bort til vognen og hold deg tett opptil den.’ Filip sprang bort» (Apg 8,28– 30).

Forstår du det du leser?

Da Filip hørte at hoffmannen leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå, når ingen forklarer det for meg?» svarte hoffmannen. Han var en mektig mann, men åpen og ydmyk og innså at han trengte hjelp til å forstå Guds ord, kommenterte paven.

Fra bokstav til Ånd

Det er ikke nok å lese Skriftene, bemerket pave Frans. For å forstå dem, må man trenge gjennom skallet og inn til kjernen. Han siterte pave Benedikt XVI fra begynnelsen av bispesynoden om Guds ord: «Eksegese, sann lesning av den hellige skrift, er ikke bare et litterært fenomen […] Det er det som beveger min tilværelse» (meditasjon, 6. oktober 2008). Å gå inn i Guds ord vil si å være villig til å overskride vårt lille jeg for å møte Kristus og likedannes med ham, som er Faderens levende Ord.

Den lidende tjener

Det stykket i Skriften hoffmannen holdt på å lese, var dette: «Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn …» (Apg 8,32–33; jf. Jes 53,7–8). Hoffmannen lurer på hvem det er tale om. Er det seg selv profeten snakker om kanskje, eller en annen? Filip peker på Kristus som nøkkelen til å forstå denne profetien. Og hoffmannen forstår, han kommer til tro og blir døpt.

Den hellige ånd er hovedpersonen i evangelisering

Pave Frans understreket at det er Den hellige ånd som er hovedpersonen i all evangelisering. Når noen forteller ham at «jeg forkynner evangeliet og sier hvem Jesus er, jeg prøver å overbevise folk om at Jesus er Gud», så svarer paven: Nei, dette er ikke evangelisering. Det kan være proselyttisme eller reklame, men det er ikke evangelisering. For evangelisering innebærer Den hellige ånds ledelse. Paven oppfordret til å gjøre plass til Guds verk: Man skal ikke forkynne for å dra folk til seg selv, men til Gud.

Hvor ble det av Filip? Det står at Herrens Ånd rykket ham bort, og at hoffmannen ikke så ham lenger. Filip fikk nye oppgaver, og hoffmannen dro lykkelig videre.

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Løftet om Den hellige ånd
2. «Regnet som apostel sammen med de elleve»
3. «Tunger som av ild»
4. De første kristne
5. «I Jesu Kristi navn: Reis deg og gå!»
6. «De hadde alt felles»
7. Peter, den oppstandnes hovedvitne
8. Gamaliels kriterier
9. «Stefanus var fylt av Den hellig ånd»

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

11 oktober 2019, 10:29