Sök

De hellige Priskilla og Akvilas (minnedag 8. juli) De hellige Priskilla og Akvilas (minnedag 8. juli) 

Apostlenes gjerninger: 16. Priskilla og Akvilas

Paulus både bor og arbeider sammen med ekteparet Priskilla og Akvilas i Korint. Senere flytter ekteparet flere ganger og utviser stadig stor gjestfrihet. Hele menigheten samles gjerne hjemme hos dem.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Før katekesen onsdag 13. november ble følgende tekst fra Apostlenes gjerninger opplest:

Deretter forlot [Paulus] Aten og kom til Korint.  Her traff han en jøde som het Akvilas, født i Pontos. Sammen med sin kone Priskilla var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius' påbud om at alle jøder skulle forlate Roma. Paulus oppsøkte dem, og fordi de hadde samme håndverk, ble han boende hos dem, og de arbeidet sammen. De var teltmakere av fag. (Apg 18,1–3 fra Bibel 2011)

Ekteparet Akvilas og Priskillas gjestfrihet

Fra Aten drar Paulus videre til Korint, en kosmopolitisk handelsby med to viktige havner. Et meget gjestfritt ektepar, Akvilas og Priskilla, som selv er landflyktige, tar imot ham. De tar også imot det budskapet han bringer med seg: Kristi evangelium, som er «en Guds kraft til frelse for hver den som tror» (Rom 1,16). Deres hjem tar opp i seg duften av Guds levende ord. De er alle teltmakere og arbeider sammen. Liv, tro og vitnesbyrd går sammen.

Domus ecclesiae: huskirke

Akvilas og Priskilla åpner sine dører for alle brødre og søstre i Kristus. Paulus skriver senere om «menigheten som samles i deres hus» (1 Kor 16,19). Hjemmet er et «domus ecclesiae», et sted for å lytte til Guds ord og feire eukaristien.

Sammen til Efesos

Etter halvannet år drar Paulus, Akvilas og Priskilla fra Korint. Ekteparet slår seg ned i Efesos og driver trosundervisning også der (Apg 18,26).

Paulus’ lovord

Senere drar ekteparet tilbake til Roma. I Romerbrevet uttrykker Paulus sin takknemlighet overfor dem: «Hils Priska [Priskilla] og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De satte livet på spill for min skyld, noe ikke bare jeg, men alle hedningkristne menigheter takker dem for.» (Rom 16,3–4).

Benedikt XVIs ord om legfolk og grobunn

Pave Frans tok opp igjen noe pave Benedikt XVI sa under en katekese om Priskilla og Akvilas: Det er forbilledlig ektepar som tjener hele det kristne fellesskapet. For at kristendommen skulle få rotfeste og utvikle seg var det nødvendig med slik innsats fra legfolk. De ga troen det rette jordsmonn (jf. Benedikt XVI, katekese 7. februar 2007, på norsk i «Apostlene og Kristi første disipler – et blikk på Kirkens første tid»).

Pave Frans selv omtaler forbilledlige ektepar som ekte levende «skulpturer», i motsetning til gudebilder av stein eller gull e.l. (jf. Amoris laetitia, 11).

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Løftet om Den hellige ånd
2. «Regnet som apostel sammen med de elleve»
3. «Tunger som av ild»
4. De første kristne
5. «I Jesu Kristi navn: Reis deg og gå!»
6. «De hadde alt felles»
7. Peter, den oppstandnes hovedvitne
8. Gamaliels kriterier
9. «Stefanus var fylt av Den hellig ånd»
10. Filip og den etiopiske hoffmannen
11. Paulus, fra forfølger til misjonær
12. Peter og hedningene
13. Paulus, Barnabas og hedningene. Konsilet i Jerusalem
14. Kristentroen kommer til Europa
15. Paulus på Areopagos

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

20 november 2019, 10:23