Sök

«På fruktene skal dere kjenne dem.» «På fruktene skal dere kjenne dem.» 

Apostlenes gjerninger: 8. Gamaliels kriterier

Fariseeren Gamaliel ber Rådet tenke seg godt om før de gjør noe med apostlene, for «dersom dette er menneskers vilje og verk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Før katekesen onsdag 18. september ble følgende tekst lest:

Men da reiste det seg en mann i Rådet, fariseeren Gamaliel, en lovlærer som hele folket satte høyt. Han […] sa: «Israelitter, tenk dere godt om før dere gjør noe med disse mennene. […] For dersom dette er menneskers vilje og verk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud.» De fulgte dette rådet. (Apg 5,34–35,38–39 fra Bibel 2011)

Lydighet i tro

Gjentatte ganger får apostlene streng beskjed om ikke å undervise i Kristi navn. De svarer: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham» (Apg 4,19), og «en skal lyde Gud mer enn mennesker» (Apg 5,29). Apostlene har selv den «lydighet i tro», som de ønsker å føre alle andre til (Rom 1,5).

«Vi og Den hellige ånd»

Apostlenes mot er imponerende, sa paven. Tidligere hadde de vært feige. Da Jesus ble tatt til fange, stakk de av alle sammen. Men etter pinsen er alt forandret. For fra da av føler de seg ikke lenger ensomme. De opplever en spesiell synergi. De har ikke lenger sitt eget lille jeg som sentrum. Nå kan de si «vi og Den hellige ånd» (Apg 5,32). De er Den hellige ånds «megafoner», utsendt av Den oppstandne.

Alle kristne martyrer får sitt mot og sin styrke av Den hellige ånd, bemerket paven. Han nevnte spesielt de 21 kopterne som ble drept på en strand i Libya i 2015.

Gamaliel

Det jødiske «religionssystemet» føler seg truet av apostlene. Rådet «bestemmer seg for å rydde dem av veien» (jf. Apg 5,33). Men så tar den fornuftige fariseeren Gamaliel ordet. Han er «en lovlærer som hele folket satte høyt» (Apg 5,34). En av hans tidligere elever, Paulus, forteller at «ved Gamaliels føtter har jeg fått grundig opplæring i fedrenes lov» (jf. Apg 22,3). Gamaliel gir et godt eksempel på det åndelige skjønns kunst. I en uvanlige situasjon, der det ikke finnes noen fiks ferdig løsning, ber han folkets ledere om å se an utviklingen over tid.

Menneskeverk blir borte

Gamaliel gir et par eksempler på hvordan det går når mennesker ikke har Gud med seg. Et par menn hadde gitt seg ut for å være Messias. Først fikk de stor tilslutning, men da de døde, ble det ingenting igjen av dem: «For en tid siden sto Tevdas fram. Han ga seg ut for å være noe stort, og omkring fire hundre mann sluttet seg til ham. Men han ble drept, og alle tilhengerne hans ble spredt og forsvant. Etter ham, da folketellingen pågikk, kom galileeren Judas. Han fikk folk med seg, men også han omkom, og alle tilhengerne hans ble spredt» (Apg 5,36–37).

Hvis nå Jesus ikke er Messias, så vil det ikke bli noe av dette som apostlene holder på med, forklarer Gamaliel.

Paven kommenterte at alt menneskene får i stand har sin tid, likesom vi selv, og så er det slutt. Sånn er det med politikk, med alle store imperier, med diktaturene i det forrige århundre, …

Guds verk blir stående

Alt som kommer ovenfra og bærer Guds «signatur» er derimot bestemt til å vare. Alene Guds kraft varer ved; vår eneste virkelige kraft er «Gud med oss».

Hvis Jesus virkelig kommer fra Gud, er det bedre å la være å bekjempe apostlene, mener Gamaliel og advarer Rådet: «Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud» (Apg 5,39).

Tenk på Kirkens historie, sa paven. På disse to tusen årene har det vært mange synder, mange skandaler, mye stygt. Hvorfor har den likevel blitt stående? Fordi Gud er med den.

På fruktene skal dere kjenne treet

Det er noe «evangelisk» ved det Gamaliel foreslår: Det er på fruktene vi kjenner treet (jf. Matt 7,16) Og Rådet lytter til ham og ombestemmer seg: Apostlene får beholde livet.

Åndelig skjønn

Tiden hjelper oss å forstå hva som er av Gud. La oss be Den hellige ånd om å virke i oss, slik at vi, både hver for oss og sammen, kan lære å skjelne Guds nærvær i historien og i menneskene rundt oss.

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Løftet om Den hellige ånd
2. «Regnet som apostel sammen med de elleve»
3. «Tunger som av ild»
4. De første kristne
5. «I Jesu Kristi navn: Reis deg og gå!»
6. «De hadde alt felles»
7. Peter, den oppstandnes hovedvitne

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

2015 kidnapping and beheading of Copts in Libya (Wikipedia)

19 september 2019, 10:00