Sök

Fangevokteren ble fri Fangevokteren ble fri 

Apostlenes gjerninger: 14. Kristentroen kommer til Europa

Noe av det første Paulus’ opplevde da han kom til Europa var å bli pisket, satt i fengsel og så uventet befridd: Under et kraftig jordskjelv løsnet lenkene av alle fangene. Og fangevokteren ble vunnet for troen.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Før katekesen onsdag 30. oktober ble følgende tekst fra Apostlenes gjerninger lest:

Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. (Apg 16,9–10 fra Bibel 2011)

Misjon: Den hellige ånd og vi

Paven minnet først om at det er Den hellige ånd som styrer misjonærenes skritt. Dette forstår man når man leser i Apostlenes gjerninger. For eksempel starter evangeliseringen av Makedonia, og dermed av Europa, med et syn.

Paulus blir kalt til Makedonia

I et syn så Paulus en makedoner som ba: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!». Paulus og Silas dro da over til den romerske kolonien Filippi i Makedonia, og der fant så tre viktige hendelser sted:

Lydia

Nede ved en elv, visstnok ved et bønnested, traff de på noen kvinner, deriblant Lydia, en kvinne som allerede trodde på Gud. «Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa» (Apg 16,14). Lydia tok imot Kristus, og hun tok imot dem som tilhørte Kristus: Hun og familien hennes ble døpt, og hun overtalte Paulus og Sila til å komme og bo i hjemmet hennes.

I fengsel

Engang de var på vei til bønnestedet, møtte de «en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne, tjente gode penger på spådomskunstene hennes» (Apg 16,16). Paven fortalte om sin egen opplevelse i en park i Buenos Aires: Parken var full av mennesker som ville bli spådd.

I Jesu navn drev Paulus spådomsånden ut av slavekvinnen. Da ble han, sammen med Silas, dratt fram for byens dommere og anklaget for å lage bråk i byen. De ble pisket og satt i fengsel.

Fangevokteren

«Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene» (Apg 16,25–26). Bønn bevirker mirakler, likesom pinsedag. Fangevokteren våknet og ville drepe seg, for han trodde fangene var rømt. «Vi er her alle sammen» ropte da Paulus til ham. Og da fangevokteren spurte hva han skulle gjøre, for å bli frelst, var svaret: «Tro på Herren Jesus».

Sammen med sin familie lyttet så fangevokteren til Guds ord, ble døpt og stelte for fangene. «Han gledet seg sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud» (Apg 16,34). Hans hjertes lenker løsnet, bemerket paven.

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Løftet om Den hellige ånd
2. «Regnet som apostel sammen med de elleve»
3. «Tunger som av ild»
4. De første kristne
5. «I Jesu Kristi navn: Reis deg og gå!»
6. «De hadde alt felles»
7. Peter, den oppstandnes hovedvitne
8. Gamaliels kriterier
9. «Stefanus var fylt av Den hellig ånd»
10. Filip og den etiopiske hoffmannen
11. Paulus, fra forfølger til misjonær
12. Peter og hedningene
13. Paulus, Barnabas og hedningene. Konsilet i Jerusalem

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

07 november 2019, 08:27