Sök

Helbredelsen av den lamme mannen (Masolino) Helbredelsen av den lamme mannen (Masolino) 

Apostlenes gjerninger: 5. «I Jesu Kristi navn: Reis deg og gå!»

«I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!» sa Peter til den lamme mannen ved Fagerporten. Han grep ham i hånden og reiste ham opp. Det er nettopp det Gud gjør med hver av oss.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Før katekesen onsdag 7. august ble følgende tekst fra Apostlenes gjerninger lest:

Da [den lamme mannen] så Peter og Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa: «Se på oss!» Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe. Men Peter sa: «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!» (Apg 3,3–6 fra Bibel 2011)

Ikke bare ord, men også «under og tegn»

Evangeliet ble ikke forkynt bare med ord, men også ved hjelp av mange «under og tegn» (Apg 2,43). «Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte» (Mark 16,20).

Den første helbredelsen

Den lamme mannen er den første som blir helbredet i Apostlenes gjerninger, i kapittel 3. Paven forklarte litt om omstendighetene:

Peter og Johannes går «opp til tempelet» for å be, leser vi. For på den tiden ba de kristne fortsatt i tempelet i Jerusalem.

Og det skjedde ved «den niende time», altså klokken tre om ettermiddagen, da det ble ofret brennoffer i tempelet. Enda viktigere var at nettopp ved den niende time ofret Kristus seg selv «én gang for alle» og døde (Hebr 9,12; 10,10).

Ved Fagerporten får de øye på en tigger. Det er en mann som har vært lam siden han ble født, og som derfor ikke har lov til å gå inn i tempelet. For «ingen som har en feil, kan ofre», står det i Det gamle testamentet (3 Mos 21,18). På Jesu tid trodde man fortsatt at feil på kroppen kom av synd. Vi husker det megetsigende spørsmålet i fortellingen om mannen som var født blind: «Hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» (Joh 9,2).

Den lamme mannen representerer alle de som står utenfor samfunnet.

Blikkveksling. Det oppstår en relasjon.

Da mannen «så Peter og Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa: ‘Se på oss!’ Han gjorde det». De tre mennene veksler altså blikk, og det oppstår en relasjon mellom dem. Gud elsker å åpenbare seg i relasjoner, sa paven, «gjennom et virkelig møte mellom mennesker» – i kjærlighet.

Mannen blir reist opp og kan både gå og løpe

Peter sa: «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå! Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp».

Den hellige Johannes Krysostomos skriver at dette er «et bilde på oppstandelsen» (prekener om Apostlenes gjerninger, 8).

Kirken

Kirken bør gjøre som Peter: holde øynene åpne for å se dem som trenger hjelp, gripe dem i hånden og reise dem opp. Det finnes en «ledsagelsens kunst», sa paven. Den har finfølelse som et kjennetegn. Man må nærme seg «den andres hellige grunn» med stor forsiktighet (jf. Evangelii gaudium, 169).

Vær rik i Gud

«Peter og Johannes lærer oss ikke å sette vår lit til pengemidler, som riktignok er nyttige, men på den virkelige rikdom, som er relasjonen med Den oppstandne. For, som den hellige Paulus ville si, 'vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt' (2 Kor 6,10). Vårt alt er evangeliet, og det åpenbarer kraften i Jesu navn, som gjør undre.»

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Løftet om Den hellige ånd
2. «Regnet som apostel sammen med de elleve»
3. «Tunger som av ild»
4. De første kristne

Bildet: Helbredelsen av den lamme mannen (Masolino)

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

12 augusti 2019, 12:02