Sök

Fra generalaudiensen 4. desember 2019 Fra generalaudiensen 4. desember 2019 

Apostlenes gjerninger: 17. Avskjedstalen til de eldste fra Efesos

På slutten av sine reiser holdt Paulus en viktig tale, som kan leses som hans åndelige testament . Talen er noe av det fineste i Apostlenes gjerninger, synes pave Frans.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Før katekesen onsdag 4. desember ble slutten av Paulus’ avskjedstale til de eldste fra Efesos lest opp:

Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord […] Dere vet selv at disse hendene har skaffet meg og medarbeiderne mine det vi trengte. Alltid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’» (Apg 20,32.34–35 fra Bibel 2011)

Paulus i Efesos

Paulus ble et par år i Efesos. En gang traff han en gruppe menn som bare var døpt med Johannes-dåpen. Han sørget for å få dem døpt til Jesu navn, og Den hellige ånd kom over dem (jf. Apg 19,1–7).

Ved Paulus’ hender gjorde Gud helt uvanlige under. Sykdom og onde ånder slapp taket i folk (jf. Apg 19,11–12). Paven bemerket at slik er det når disipler ligner Mesteren (jf. Luk 6,40).

Svartekunst

Efesos var berømt for svartekunst. Noen åndemanere ble stoppet, og mange valgte Kristus fremfor svartekunst (Apg 19,13–20). Paven understreket at svartekunst ikke er kristent; et kristent menneske kan ikke bedrive svartekunst.

Opptøyer: «Stor er efesernes Artemis!»

Sølvsmedene i Efesos tjente godt på sine statuer av gudinnen Artemis. Utbredelse av evangeliet ødela for dem. Det kom til store opptøyer. Jf. Apg 19,23–40.

Avskjedstalen til de eldste fra Efesos

Paulus forlot så Efesos. Noen tid senere, da han var underveis til Jerusalem for å feire pinse, kalte han til seg de eldste fra menigheten i Efesos. Paulus’ tjeneste var nesten slutt, og han holdt en avskjedstale – et slags åndelig testament til dem som nå skal lede menigheten i Efesos (jf. Apg 20,17–38).

«Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod», sa Paulus (vers 28). Nettopp dette skal alle hyrder gjøre – altså alle prester, biskoper og paver, bemerket pave Frans.

Paulus avsluttet med å overgi de eldste «til Gud og hans nådeord», å be dem arbeide med sine egne hender for ikke å ligge andre til byrde, og å ta seg av de svake. «Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’»

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Løftet om Den hellige ånd
2. «Regnet som apostel sammen med de elleve»
3. «Tunger som av ild»
4. De første kristne
5. «I Jesu Kristi navn: Reis deg og gå!»
6. «De hadde alt felles»
7. Peter, den oppstandnes hovedvitne
8. Gamaliels kriterier
9. «Stefanus var fylt av Den hellig ånd»
10. Filip og den etiopiske hoffmannen
11. Paulus, fra forfølger til misjonær
12. Peter og hedningene
13. Paulus, Barnabas og hedningene. Konsilet i Jerusalem
14. Kristentroen kommer til Europa
15. Paulus på Areopagos
16. Priskilla og Akvilas

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

05 december 2019, 09:23