Sök

Fra en messe i Jerusalem Fra en messe i Jerusalem 

Apostlenes gjerninger: 4. De første kristne

De første kristne, mønsteret for alle kristne, levde i kjærlighet til Gud og mennesker. I Apostlenes gjerninger beskriver evangelisten Lukas deres liv som søsken i Kristus.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Før katekesen onsdag 26. juni ble følgende tekst fra Apostlenes gjerninger lest:

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. […] Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. (Apg 2,42.44–45 fra Bibel 2011)

Pinsedag vokste fellesskapet

Pinsedag var det mange som lyttet til det Peter fortalte om Kristus. Det stakk dem i hjertet. Hva skulle de gjøre? De vendte om, lot seg døpe og tok imot Den hellige ånds gave. Cirka tre tusen mennesker sluttet seg til kirken i Jerusalem den dagen.

Apostlenes lære, fellesskap, brødsbrytelse, bønn

Kirken i Jerusalem er mønsteret for alle kristne fellesskap, bildet på et søskenfellesskap som virker tiltrekkende. Det bør ikke dannes myter om det, men heller ikke bør det nedtones. De første kristne levde på en bestemt måte: «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene». Pave Frans understreket disse fire punktene, altså at de kristne lyttet skikkelig til apostlenes lære; at de levde sammen for alvor og delte på alt; at de hadde brødsbrytelse, altså eukaristi, til minne om Herren; at de talte med Gud i bønn. Slik bør jo alle kristne leve, sa paven.

Ta seg av hverandre

Lukas sier at de troende holdt sammen (jf. Apg 2,44). Nærhet, enhet og solidaritet var stilen. Egoisme var det ikke plass til.

Søsken i Kristus er kalt til å ha samfølelse og dele med andre, til å være gavmilde, bekymre seg om andre, og til å besøke syke og andre trengende.

Et ekte liturgisk liv

Et slikt søskenfellesskap kan bli til et ekte liturgisk liv: «Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket» (Apg 2,46–47)

Ekte liv virker tiltrekkende

Det er Herren som sørger for fellesskapets vekst: «Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse» (Apg 2,47). De troendes samliv med Gud og menneskene har stor tiltrekningskraft. Kirken vokser ved hjelp av tiltrekning (jf. Evangelii gaudium, 14).

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Løftet om Den hellige ånd
2. «Regnet som apostel sammen med de elleve»
3. «Tunger som av ild»

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

15 juli 2019, 09:47