Sök

Fra audiensen. Se også video nederst på denne siden om gutten som løp opp til paven. Fra audiensen. Se også video nederst på denne siden om gutten som løp opp til paven. 

De ti bud: 14/B. Den nye loven i Kristus. Åndens begjær

Kristus er oppfyllelsen av de ti bud. Vi kristne søker å være i ham, å «åpne oss for hans hjerte, hans begjær, hans Hellige ånd.»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

På slutten av denne artikkelen finner du en oversikt over denne katekeserien, som nå er avsluttet. Onsdag 28. november ga pave Frans sin siste katekese om de ti bud. Ved begynnelsen av audiensen ble det lest fra Galaterbrevet:

Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. […] Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! (Gal 5,16–17.22–23 fra Bibel 2011)

Pave Frans benyttet «begjær», eller med andre ord «lengsel»,  som et nøkkelord og tok et raskt tilbakeblikk på budene.

Budene 1 – 2

Takknemlighet legger grunnlaget for et tillitsfullt og lydig forhold: «Gud krever ingenting uten først å ha gitt mye mer». For å kunne befri oss fra avgudsdyrkelse, som vi så lett faller for, ber han oss være hans lydige barn.

Bud 3

Den velsignelses- og befrielsesprosessen som kommer i gang gir oss den ekte hvile. «Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min frelse», siterte paven (Sal 62,2).

Budene 4 – 8

Når vi blir frigjort, klarer vi å forsone oss med vårt liv. Vi blir istand til å leve med vår egen historie og med menneskene i den. Vi kan gå inn i relasjoner og føler det vakre i å være trofaste, gavmilde og autentiske. Vi blir voksne, med et nytt hjerte (jf. Esek 11,19; 36,26).

Budene 9 – 10

Hvordan får vi dette nye hjerte? Hvordan skjer denne «hjertetransplantasjonen»? Ved at Gud i sin nåde sår nye lengsler i oss; ved at vi får nytt begjær i gave (jf. Rom 8,6). Han gjør det blant annet gjennom de ti buds oppfyllelse i Jesus (se bergprekenen: Matt 5,17–48). Vi blir brakt, nesten umerkelig, til Kristus, ved et livssyn i overensstemmelse med de ti bud, altså ved en innstilling som er «takknemlig, fritt, autentisk, velsignende, voksent, som tar vare på og elsker livet, som er trofast, gavmildt og oppriktig». «De ti bud er Jesu ‘røntgenbilde’. De beskriver ham likesom med en negativfilm som lar hans ansikt fremtre – likesom på likkledet i Torino. Slik befrukter Den hellige ånd vårt hjerte. Han legger Åndens begjær i det, som en gave. Å begjære slik Ånden begjærer, å begjære i takt med Ånden, å begjære med Åndens musikk».

Oppfyllelsen av loven. Fra negativitet til positivitet

«Vi forstår stadig bedre hva det betyr at Herren Jesus ikke kom for å oppheve loven, men for å oppfylle den, for å få den til å vokse. Loven ifølge kjøttet var en serie forskrifter og forbud, mens den ifølge Ånden blir til liv (jf. Joh 6,63; Ef 2,15). For den er ikke lenger et sett av regler, men Kristi kjøtt, og han elsker oss, søker oss, tilgir oss, trøster oss og gjenoppretter i sin Kropp felleskapet med Faderen, det fellesskapet som var gått tapt ved syndens ulydighet. Og slik blir den bokstavelige negativiteten, altså negativiteten i hvordan budene er uttrykt – ‘ikke stjele’, ‘ikke fornærme’, ‘ikke slå i hjel’ – dette ‘ikke’ blir forvandlet til en positiv tilnærming: å elske, gjøre plass til de andre i mitt hjerte og andre slike positivt virkende lengsler. Det er den oppfyllelsen av loven som Jesus kom for å gi oss.»

Åndens frukt

«I Kristus, og bare i ham, slutter de ti bud å være en fordømmelse (jf. Rom 8,1)». De ti bud blir for oss til lengsel etter ‘kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse’. Fra ‘nei’-ene går man til disse ‘ja’-ene, til den positive innstillingen til et hjerte som åpner seg med Den hellige ånds kraft.»

Bli gravid med kjærlighet

«Å søke Kristus i de ti bud tjener til å befrukte vårt hjerte slik at det blir gravid med kjærlighet, og åpner seg for Guds verk. Når mennesket gir sin tilslutning til lengselen etter å leve i overensstemmelse med Kristus, da lukker det opp frelsens dør, og frelsen må nødvendigvis komme for Gud Fader er gavmild, og slik det står i katekismen, ‘tørster etter at vi skal tørste etter Ham.’ (2560

Synergi

Ondt begjær ødelegger mennesket (jf. Matt 15,18–20), mens Ånden sår sitt eget hellige begjær i oss (jf. 1 Joh 3,9). Det nye livet er Ånden selv. Han leder oss «i en fin synergi mellom vår glede over å være elsket og hans glede over å elske oss».

For oss kristne er de ti bud «å skue Kristus for å åpne oss for å motta hans hjerte, hans begjær, hans Hellige ånd.»

***

Sammendrag på norsk av alle katekesene i denne serien:
Katekese 1 – 5 (innledning og bud 1)
Katekese 6 (bud 2)
Katekese 7 (bud 3)
Katekese 8 (bud 3)
Katekese 9 (bud 4)
Katekese 10/A (bud 5)
Katekese 10/B (bud 5)
Katekese 11/A (bud 6)
Katekese 11/B (bud 6)
Katekese 12 (bud 7)
Katekese 13 (bud 8)
Katekese 14/A (bud 9 og 10)
Katekese 14/B (bud 9 og 10 og avslutning)

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Det ti bud i Den katolske kirkes katekisme

29 november 2018, 09:10