Sök

Unge par under audiensen 31. oktober Unge par under audiensen 31. oktober  (Vatican Media)

De ti bud: 11/B. Vårt ekteskapelige kall får sin fylde i Kristus

Gud er kilden til all kjærlighet og kaller oss til kjærlighet. Ethvert kristent kall – inkludert presters og ordensfolks kall – er ekteskapelig. Vi er kalt til å gå ut av oss selv og leve for andre.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Onsdag 31. oktober holdt pave Frans sin andre katekese om det sjette bud: «Du skal ikke bryte ekteskapet».

Ved begynnelsen av audiensen ble det lest fra Efeserbrevet:

Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. […] På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. […] Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken. (Ef 5,25.28.31–32 fra Bibel 2011)

Kalt til ekte kjærlighet

«Riktignok er ordet ‘Du skal ikke bryte ekteskapet’ i negativ form, men like fullt orienterer det oss mot vårt opprinnelige kall, det vil si mot den fulle og trofaste ekteskapelige kjærlighet, som Jesus Kristus har åpenbart og skjenket oss.»

Sammen med Kristus, «som elsket kirken», blir vi trofaste, barmhjertige og åpne. Vi elsker og har et godt følelsesliv.

Modning

Det er ved å modnes i kjærlighet at vi modnes som mennesker. Fra å motta omsorg går vi til å gi omsorg; fra å få liv går vi til å gi liv. Vi utvikler vår evne til foreldrekjærlighet og ekteskapelig kjærlighet. Det kommer til uttrykk i vidt forskjellige situasjoner ved at vi klarer å ta imot andre som de er og evner å tre inn i dype relasjoner med dem.

En utvikling fra «jeg» til «vi»

Et menneske som bryter ekteskapet, som er ukysk og utro, er umodent. Et slikt menneske tviholder på sitt eget og tolker situasjoner ut fra sin egen velvære og tilfredsstillelse.

For virkelig å bli gift er det slett ikke nok å feire bryllup. Man må gradvis lære å tenke og leve sammen. Man må gå fra «jeg» til «vi». Når vi klarer å komme oss ut av vårt eget lille jeg, blir alle handlinger ekteskapelige: Vi søker vårt felles beste i alt vi gjør.

Alle kristne kall er «ekteskapelige»

Alle kristne kall er ekteskapelige. For eksempel er prestekall ekteskapelige. Paven understreket av vi trenger prester som lar Den hellige ånd fylle deres hjerte med en ubetinget kjærlighet til Kristi brud, prester som likesom ektemenn og fedre kan elske Guds folk ømt og sterkt. Likeså er kall til vigslet liv ekteskapelige.

Seksualitet

«Menneskekroppen er ikke et redskap til nytelse; i den utspilles vårt kall til kjærlighet, og i ekte kjærlighet er det ikke rom for ukyskhet og overfladiskhet. Alle menn og kvinner fortjener mer enn som så!» (jf. Rom 12,1)

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
Katekese 1 – 5 (innledning og bud 1)
Katekese 6 (bud 2)
Katekese 7 (bud 3)
Katekese 8 (bud 3)
Katekese 9 (bud 4)
Katekese 10/A (bud 5)
Katekese 10/B (bud 5)
Katekese 11/A (bud 6)

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Det ti bud i Den katolske kirkes katekisme

Bispesynodens sluttrapport: Seksuallæren må formidles på nye måter

01 november 2018, 16:01