Sök

Pave Frans får en klem 12. juni 2016 Pave Frans får en klem 12. juni 2016  (Vatican Media)

De ti bud: 10/A. Du skal ikke slå i hjel

Gud skaper oss alle. Han «elsker alt som lever». Vi er uendelig mye verdt. Det femte bud sier oss at vi skal ha respekt for alt menneskeliv.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 10. oktober ble det, som vanlig, lest et bibelsted på forskjellige språk, nemlig fra Visdommens bok:

For du elsker alt som er til, du vemmes ikke over noe av det du har skapt – hvordan skulle du kunne skape noe du hatet? Hvordan skulle noe kunne bestå som du ikke ønsket? Eller hvordan skulle noe bli holdt oppe som ikke var blitt til ved din befaling? Men du lar alle ting bestå, Herre, for de er dine, og du elsker alt som lever (Visd 11,24–26 i Bibel 2011).

Forakt for livet. Abort

Alt ondt som skjer i verden kan tilbakeføres til forakt for livet, sa pave Frans. Krig, organisert utbytting, spekulasjon i andres liv, kast-og-bruk kultur, rent profittjag – alt dette er forakt for livet, altså i en viss forstand drap (jf. det femte bud, 2 Mos 20,13).

Paven snakket særskilt om abort. «Hvordan kan det være terapeutisk, sivilt, eller ganske enkelt menneskelig å fjerne et uskyldig og hjelpeløst liv som tar til? Jeg spør dere: Er det riktig ‘å gjøre av med’ et menneskeliv for å løse et problem? Er det riktig å hyre en leiemorder for å løse et problem?»

Frykt. Gale mål

Vold og vår forkastelse av liv skyldes egentlig frykt, sa paven. Å skulle ta imot et annet menneske er utfordrende. Derimot er det bekvemt å være individualister og dyrke avguder som penger, makt og suksess. Men livet lar seg ikke måle i penger, makt og suksess. Dette er gale mål.

Det riktige mål. Elsk alt som lever.

«Hva er det riktige mål på livet?» spurte paven. «Det er kjærligheten, den kjærligheten som Gud elsker livet med!» Paven minte om lesningen fra Visdommens bok: «Du elsker alt som lever».

«Måten Guds sønn behandlet livet avslører dets hemmelighet for oss. Han ble menneske, i den grad menneske at han på korset påtok seg avvisning, svakhet, fattigdom og smerte (jf. Joh 13,1). I ethvert sykt barn, i ethvert svakt eldre menneske, i enhver desperat migrant, i ethvert skjørt og truet liv søker Kristus oss (jf. Matt 25,34–46), han søker vårt hjerte for å åpenbare kjærlighetens glede for oss.»

«Det er verdt å ta imot ethvert menneskeliv for ethvert menneske er verd Kristi eget blod (jf. 1 Pet 1, 18–19). Man kan da ikke forakte det som Gud har elsket så høyt!» (jf. Joh 3,16).

Heller ikke selvforakt

«’Ikke forakt livet!’ må vi si til verdens menn og kvinner. Ikke forakt andres liv, men heller ikke ditt eget, for også for ditt liv gjelder budet ‘Du skal ikke slå i hjel’. Mange unge trenger å få høre dette: Ikke forakt ditt liv! Slutt å forakte Guds verk! Du er Guds verk! Ikke undervurder deg selv, ikke nedverdige deg selv med forskjellige slags avhengigheter som etterhvert vil ødelegge deg og ta ditt liv!»

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
Katekese 1 – 5 (innledning og bud 1)
Katekese 6 (bud 2)
Katekese 7 (bud 3)
Katekese 8 (bud 3)
Katekese 9 (bud 4)

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

De ti bud i Den katolske kirkes katekisme

11 oktober 2018, 15:42