Sök

Fra onsdagsaudiensen 17. oktober Fra onsdagsaudiensen 17. oktober  (Vatican Media)

De ti bud: 10/B. Du skal ikke slå i hjel

Også sinne, hat, forakt og fornærmelser dreper, sa pave Frans i sin andre katekese om det femte bud.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av audiensen onsdag 17. oktober ble det lest fra Bergprekenen:

Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.’ Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: ‘Din ugudelige narr!’ skal være skyldig til helvetes ild.
Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! (
Matt 5,21–24 fra Bibel 2011)

 

Innledningsvis minnet pave Frans om at det femte bud avslører menneskets ukrenkelige verdi, slik han forklarte i sin forrige katekese.

Sinne, hat, forakt og fornærmelser er også drap

Det er ikke bare fysisk vi kan slå hverandre i hjel. Også sinne, hat, forakt, fornærmelser er drap. Hvorfor det?

«Mennesket har et edelt liv, et meget følsomt liv, og eier et hemmelig ‘jeg’ som ikke er mindre viktig enn det fysiske vesenet. Noen upassende ord er jo nok til å krenke et barn i dets uskyld. Kald behandling kan lett såre en kvinne. Ikke å oppnå tillit kan knuse et ungt menneskes hjerte. Å bli oversett tilintetgjør en mann. Likegyldighet er drepende. Det er som om du skulle si: ‘For meg er du død‘ til noen – for du har drept det mennesket i ditt hjerte. Ikke å elske er det første skritt mot drap, og ikke å drepe er det første skritt mot kjærlighet.»

Paven minnet om Bibelens første drap. Hva var det Kain svarte da Herren spurte etter Abel? Han sa noe forferdelig: «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» (1 Mos 4,9). Er vi hverandres voktere? Ja, svarte paven, vi angår alle hverandre og må passe på hverandre.

Barmhjertig kjærlighet

Menneskene trenger kjærlighet. Hva er ekte kjærlighet? Den kjærligheten som Kristus viser oss, nemlig barmhjertighet. «Uten barmhjertighet kan ingen av oss kan overleve; vi trenger alle å bli tilgitt. Om ‘å slå i hjel’ betyr å ødelegge, undertrykke, eliminere, så betyr ‘ikke å slå i hjel’ å pleie, skatte, inkludere. Og også å tilgi.»

Det er ikke nok ikke å gjøre noe ondt

Du lurer deg selv hvis du tenker at «jeg gjør ikke noe ondt, så jeg er i orden». En av brosteinene på Petersplassen kan ha denne type eksistens. Men ikke mennesket. «Av menn og kvinner kreves det mer. Det finnes godt som skal gjøres, godt som på forhånd er lagt ferdig for hver enkelt av oss og som kan få hver av oss til å bli helt seg selv. ‘Du skal ikke drepe’ er en appell om kjærlighet og barmhjertighet, det er et kall til å leve i pakt med Herren Jesus, som ga sitt liv og stod opp for oss.» Paven mintes en angelus i august da han sa at «det er godt ikke å gjøre ondt, men det er ondt ikke å gjøre godt».

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
Katekese 1 – 5 (innledning og bud 1)
Katekese 6 (bud 2)
Katekese 7 (bud 3)
Katekese 8 (bud 3)
Katekese 9 (bud 4)
Katekese 10/A (bud 5)

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

De ti bud i Den katolske kirkes katekisme

18 oktober 2018, 16:18