Sök

Kyss på hånden under audiensen 7. november Kyss på hånden under audiensen 7. november  (Vatican Media)

De ti bud: 12. Du skal ikke stjele

«Nok en gang avslører Jesus Kristus Skriftenes fulle mening for oss. ‘Du skal ikke stjele’ betyr: Elsk med det du eier, benytt dine midler til å elske slik du kan. Da blir livet ditt godt, og det du eier blir virkelig en gave. For livet er ikke tiden for å eie, men for å elske».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av audiensen onsdagen 7. november ble det lest fra Første Timoteusbrev:

Tomhendte kom vi inn i verden
og tomhendte må vi forlate den.
Har vi mat og klær,
skal vi nøye oss med det.
Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. (1 Tim 6,7–10)

Tyveri

Vi tenker kanskje bare på tyveri og manglende respekt for andres eiendom når vi hører det syvende bud: «Du skal ikke stjele». Men i «lys av kristen visdom» kan vi oppfatte dette ordet også i en videre betydning, sa pave Frans. Hvem er det egentlig som eier tingene? …

Goders allmenne bestemmelse

Kirkens sosiallære sier at skapelsens goder er bestemt for hele menneskeheten: «I opphavet gav Gud jorden og dens ressurser i hele menneskehetens felles varetekt, slik at menneskene kunne ta vare på den, beherske den gjennom arbeid og nyte dens frukter. Skaperverkets goder er bestemt for hele menneskeheten», står det i Katekismen.

Budet blir ikke holdt

Paven bemerket at verden er rik på ressurser og at det egentlig finnes nok av alt til alle. Men «mange må leve i skandaløs fattigdom». Verdens rikdom er i hendene på et mindretall; flertallet sitter igjen med fattigdom, elendighet og lidelse.

Rikdom medfører ansvar

«Et menneske skal verken i teori eller praksis betrakte sin rettmessige eiendom bare som sin egen, men også som felles gods i den betydning at den ikke skal tjene vedkommendes interesser alene, men også andres» siterte paven fra Gaudium et spes. Den rike er en «Forsynets forvalter», ikke eneherre over goder. Rikdom medfører ansvar.

«Det er det som jeg kan klare å gi bort, som virkelig er mitt». Hvis det er noe jeg ikke kan klare å gi bort er det fordi den tingen eier meg og har makt over meg; jeg er ufri.

Kristus gjorde oss rike ved sin fattigdom

Kristus Jesus «så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget» (Fil 2,6–7) og gjorde oss rike ved sin fattigdom (jf. 2 Kor 8,9). Den korsfestede ga sitt liv som løsepenge for oss alle; Gud Fader er «rik på barmhjertighet» (jf. Ef 2,4 og Jak 5,11). «Det er kjærligheten som gjør oss rike, ikke eiendelene.»

Djevelen

Paven minte om at «det er gjennom lommen at djevelen slipper inn» – gjennom lommeboka, med andre ord. Det begynner med kjærlighet til penger, så kommer stoltheten – «å, jeg er så rik, så utmerket»  –  og så kommer hovmodet.

Det syvende buds fulle mening

«Nok en gang avslører Jesus Kristus Skriftenes fulle mening for oss. ‘Du skal ikke stjele’ betyr: Elsk med det du eier, benytt dine midler til å elske slik du kan. Da blir livet ditt godt, og det du eier blir virkelig en gave. For livet er ikke tiden for å eie, men for å elske».

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
Katekese 1 – 5 (innledning og bud 1)
Katekese 6 (bud 2)
Katekese 7 (bud 3)
Katekese 8 (bud 3)
Katekese 9 (bud 4)
Katekese 10/A (bud 5)
Katekese 10/B (bud 5)
Katekese 11/A (bud 6)
Katekese 11/B (bud 6)

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Det ti bud i Den katolske kirkes katekisme

08 november 2018, 09:20