Sök

Brudepar Brudepar  (ANSA)

De ti bud: 11/A. Du skal ikke bryte ekteskapet

Kjærligheten tåler ikke ekperimentering.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Det sjette bud oppfordrer oss til å være trofaste, sa paven. Uten trofasthet kan vi ikke ha ekte menneskelige relasjoner. Kjærlighet er endegyldig, ikke bare «på prøve» (jf. Den katolske kirkes katekisme, 1646). Mennesket trenger å bli elsket betingelsesløst.

Om vi aldri er blitt elsket, vil vi savne kjærligheten. Vi vil komme til å lete etter erstatninger. For eksempel kan vi komme til å tillegge fysisk tiltrekning for stor vekt. Fysisk tiltrekning er en Guds gave, men underordnet målet, som er et ekte og trofast forhold. Den hellige Johannes Paul II snakket en gang om å nødvendigheten av å gjøre seg kjent med det som rører seg i ens hjerte og å lære hva kroppen er til. Mennesket er kalt til en moden spontanitet (jf. generalaudiensen 12. november 1980 på italiensk).

Grundig forberedelse og bedømmelse er nødvendig

Ekteskap må forberedes grundig. Mann og kvinne må ta seg god tid til å vurdere om deres forhold er villet av Gud. Ekteskapets sakrament kan bare følge etter en skikkelig forberedelse, et skikkelig katekumenat – ikke bare tre, fire møter i menigheten.

Kun med Guds trofasthet

Uten Guds hjelp, uten hans trofasthet, er det umulig å leve opp til ekteskapets høye idealer. Vi må rette blikket mot Kristus, den eneste som kan gi oss et hjerte som er til å stole på.

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
Katekese 1 – 5 (innledning og bud 1)
Katekese 6 (bud 2)
Katekese 7 (bud 3)
Katekese 8 (bud 3)
Katekese 9 (bud 4)
Katekese 10/A (bud 5)
Katekese 10/B (bud 5)

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Det ti bud i Den katolske kirkes katekisme

29 oktober 2018, 09:34