Sök

Generalaudiensen 14. november 2018 Generalaudiensen 14. november 2018  (Vatican Media)

De ti bud: 13. Du skal ikke vitne falskt mot din neste

Onsdag 14. november kom pave Frans til det åttende bud. Vi skal ikke lyve, men la oss veilede av «sannhetens Ånd» i alt vi er og gjør.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av audiensen onsdagen 14. november ble det lest fra fra Bergprekenen:

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! (Matt 5,14–16 fra Bibel 2011)

Sannferdig kommunikasjon

«Det åttende bud forbyr å forfalske sannheten i forholdet til andre», står det i Katekismen (2464). Usannferdig kommunikasjon skader relasjoner og står i veien for kjærligheten. «Der det finnes løgn, der finnes det ikke kjærlighet, der kan det ikke finnes kjærlighet. Og når vi snakker om kommunikasjon mellom mennesker mener vi ikke bare ord, men også gester, holdninger, ja til og med taushet og fravær. Mennesket taler med alt som det er og gjør.» Vi kommuniserer hele tiden står stadig på vippen mellom sannhet og usannhet.

Hva betyr det å skulle si sannheten?

«Hva betyr å si sannheten? Betyr det å være oppriktige? Eller presise? I virkeligheten holder det ikke, for man kan være oppriktig, men ta feil, eller man kan være presis i detaljer, men gå glipp av helheten. Det hender at vi rettferdiggjør oss selv og sier: ‘Men jeg sa jo bare det jeg følte!’. Ja, men du gjorde ditt eget synspunkt absolutt. Eller: ‘Jeg sa bare sannheten!’ Det kan være, men du avslørte personlige eller konfidensielle kjensgjerninger.» Paven kom med en sterk advarsel mot sladder og viste til Jakobs brev (Jak 3,1–12). «Den som farer med sladder bedriver terror, for han kaster en bombe med tungen». Mens han så rolig går sin vei ødelegger bomben en annens rykte.

Hva er sannhet?

«Hva er sannhet?» spurte Pilatus mens Jesus sto foran ham og virkeliggjorde det åttende bud (Joh 18,38).

«For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden», sa Jesus (Joh 18,37). Han avla sitt «vitnesbyrd» med sin lidelse og død. Markus. «Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: ‘Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!’» (Mark 15,39). Ja, for Jesus var helt konsekvent.

«Sannheten blir fullt ut virkeliggjort i Jesu egen person (jf. Joh 14,6), i hans måte å leve og dø på, som er frukt av hans relasjon med Faderen.» Også vi får dette livet som Guds barn; vi får Den hellige ånd, som er «sannhetens Ånd». Ånden forteller hjertet vårt at Gud er vår Far (jf. Joh 14,17 og Rom 8,16). Til ham kan vi ha full tillit.

Vårt valg: bekrefte eller avkrefte sannheten

Stadig må vi velge: enten å bekrefte eller å avkrefte sannheten. Hva velger vi, hver enkelt av oss? «Vi kristne er ikke enestående men og kvinner. Men vi er barn av vår himmelske Far. Han er god og skuffer oss ikke. Han fyller vårt hjerte med kjærlighet til andre.» For å uttrykke denne sannheten er ytringene det viktigste. Sannheten kommer best fram gjennom vår levemåte, i hver enkelte gjerning (jf. Jak 2,18).

«Jeg er verdens lys …» – «Dere er verdens lys …»

«Sannheten er den vidunderlige åpenbaringen av Gud, av hans farsansikt. Sannheten er hans uendelige kjærlighet. Denne sannheten er i samsvar med menneskets fornuft, men overgår den umåtelig. Den er en gave, som steg ned på jorden og ble menneske i Kristus, som døde og stod opp fra de døde. Denne sannheten blir synliggjort av dem som tilhører ham og forholder seg som han.»

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
Katekese 1 – 5 (innledning og bud 1)
Katekese 6 (bud 2)
Katekese 7 (bud 3)
Katekese 8 (bud 3)
Katekese 9 (bud 4)
Katekese 10/A (bud 5)
Katekese 10/B (bud 5)
Katekese 11/A (bud 6)
Katekese 11/B (bud 6)
Katekese 12 (bud 7)

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Det ti bud i Den katolske kirkes katekisme

15 november 2018, 09:32