Sök

Gutten som løp opp til paven

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Vi ser her noe som hendte under generalaudiensen onsdag 28. november, da paven avsluttet katekeserien om de ti bud. En liten, argentisk gutt løp alene opp på podiet. Moren fulgte etter og forklarte at sønnen er autistisk og ikke kan snakke. Også lillesøsteren løp opp. Her ser vi et par andre videoklipp av episoden.

Paven kommenterte på spansk: «Denne gutten kan ikke snakke. Han er stum. Men han kan kommunisere, han kan uttrykke seg! Og han har noe som får meg til  tenke: Han er fri – fri på en udisiplinert måte – men fri. Og det får meg til å tenke: Er jeg like fri overfor Gud? Når Jesus sier at vi må bli som barn [jf. Luk 18,15–17], sier han at at vi skal ha den friheten som et barn har overfor sin far … Ja, jeg tror dette barnet har prekt til oss alle … Og la oss be om den nåde at han må kunne snakke».

29 november 2018, 10:00