Sök

Pave Frans under generalaudiensen Pave Frans under generalaudiensen  (Vatican Media)

De ti bud: 14/A. Du skal ikke begjære …

Alle synder vokser fram fra én felles rot, nemlig hjertets onde begjær. Eneste løsning er å vende sitt hjerte mot Gud og søke å begjære ham i stedet.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av audiensen onsdag 21. november ble det lest fra 2 Mosebok:

Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til. (2 Mos 20,17 fra Bibel 2011)

Paven tok for seg begge disse to budene sammen – du skal ikke begjære din nestes ektefelle, du skal ikke begjære din nestes eiendom. Begge budene omhandler hjertets begjær, og de sammenfatter egentlig alle budene.

Alle synder vokser fram fra samme rot: det onde begjær

Egentlig kommer de to siste budene ikke med noe nytt innholdsmessig, sa paven; vi finner dem gjemt også i det sjette bud («Du skal ikke bryte ekteskapet») og det syvende bud («Du skal ikke stjele»). Så hva er de til?

Alle budene har til oppgave å trekke opp «grensen for livet», sa paven. Når mennesket går over den grensen og ødelegger sitt forhold til Gud, ødelegger det seg selv og sin neste. Det disse to siste budene får fram er at alle overtredelser vokser fram fra én felles indre rot: ondt begjær. Etter nå å ha reist gjennom de åtte første budene er vi kommet fram til selve kjernen i dem.

«Alt dette onde kommer innenfra»

«For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent» siterte paven fra Mark 7,21–23. Han leste opp listen to ganger.

Hjertet må frigjøres

Hjertet trenger frigjøring for å kunne leve som Guds barn. Det trenger å bli renset. Ellers vil vi leve som slaver og fariseere – vakre utvendig, men stygge og ufri innvendig.

Fattigdom, ydmykelse, rop om hjelp

«Vi må la oss gjennomskue av disse budene om begjær. Disse to budene lar oss se vår fattigdom og leder oss slik til hellig ydmykelse.» Vi trenger denne ydmykelsen. Den hjelper oss å oppdage at vi ikke kan frigjøre oss selv; den får oss til å rope til Gud om hjelp. Det er Paulus som forklarer dette best, i Romerbrevets kapittel 7,7–24 («… Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa: Du skal ikke begjære … Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg …).

Uten Den hellig ånd er det umulig

Selv ikke med et kjempeoppbud av viljekraft kan vi alene greie å rense vårt hjerte; vi trenger Den hellige ånds gave. «Vi må stille oss åpne i vårt forhold til Gud, i sannhet og frihet; bare slik kan vårt strev bære frukt», sa paven.

Budene forbereder grunnen

Bibelens lov lar oss forstå vår fattigdom, vår utilstrekkelighet, vårt behov for hjelp. De viser oss den uorden som rår i vårt hjerte. Først da kan vi slutte å leve egoistisk og bli fattige i ånden, være «autentiske for Faderens ansikt», la oss «gjenløse av Sønnen» og «undervise av Den hellige ånd».

«Salige er de som er fattige i ånden»

«Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres» (Matt 5,3). «Ja, salige er de som slutter å innbille seg at de uten Guds barmhjertighet kan klare å slippe fri fra egen svakhet. […] Kun Guds barmhjertighet helbreder hjertet. Salige er de som vedgår sitt onde begjær og med et angrende og nedbøyd hjerte står fram for Gud og menneskene som syndere, og ikke som rettferdige. Det er så fint, det som Peter sa til Herren: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann» (Luk 5,8).

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
Katekese 1 – 5 (innledning og bud 1)
Katekese 6 (bud 2)
Katekese 7 (bud 3)
Katekese 8 (bud 3)
Katekese 9 (bud 4)
Katekese 10/A (bud 5)
Katekese 10/B (bud 5)
Katekese 11/A (bud 6)
Katekese 11/B (bud 6)
Katekese 12 (bud 7)
Katekese 13 (bud 8)

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Det ti bud i Den katolske kirkes katekisme

23 november 2018, 10:49