Sök

«Slaveri under ens eget ego» er det verste slaveri som finnes. «Slaveri under ens eget ego» er det verste slaveri som finnes. 

De ti bud: 8. Hviledagen, profeti om befrielse

Onsdag 12. september fortsatte pave Frans katekeseserien om de ti bud. Han talte mer om å holde hviledagen hellig.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

To begrunnelser for å holde hviledagen hellig

Hvorfor skal vi holde hviledagen hellig, slik det tredje bud sier? De ti bud finnes både i Andre Mosebok og Femte Mosebok, og det gis ulike begrunnelser. I Andre Mosebok lyder den slik: «For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den» (2 Mos 20,11 i Bibel 2011). Dette reflekterte paven over i sin forrige katekese.

I Femte Mosebok er begrunnelsen en annen: «Husk at du selv var slave i Egypt da Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen» (5 Mos 5,15).

Kan man være fri selv under svært vanskelige forhold?

Det finnes forhold som er svært vanskelige, både ytre forhold som undertrykkelse, vold og urettferdighet, og indre forhold som psykologiske blokkeringer, komplekser og visse karaktersvakheter. Kan mennesker likevel være fri under under slike forhold – fri innvendig? Ja, sa paven og ga et par eksempler på det: den hellige Kolbe og kardinal Van Thuân (som han nevner også i Gaudete et exsultate, 17).

Synd og selvdigging – det verste slaveri

«Slaveri under ens eget ego» er det verste slaveri som finnes, sa paven. «Egoet kan bli en slavedriver som torturerer mennesket under alle omstendigheter og utsetter det for den dypeste undertrykkelse, nemlig den som heter ’synd’ og som ikke er noen triviell overtredelse av lover, men eksistensielt nederlag og slavetilstand (jf. Joh 8,34).»

Paven snakket litt om hver av de syv hovedsyndene, altså hovmod, havesyke, misunnelse, sinne, ukyskhet, fråtseri, åndelig latskap eller akedi.

Det tredje bud er en profeti om Jesus, som gjør oss fri

Og han spurte «Hvem er det egentlig som er slave? Hvem er det som aldri har fri?» – «Den som ikke klarer å elske!».

For oss kristne er det tredje bud en profeti om Jesus, som gjør slutt på «vårt indre slaveri under synden og gjør mennesket i stand til å elske. Ekte kjærlighet er ekte frihet: Den setter oss fri fra å måtte eie, bygger opp igjen relasjoner, vet å ta imot og verdsette nesten, forvandler alt slit til gledelig gave og setter oss i stand til å leve forenet». Dette er den friheten som vi får av Jesus, og i den kan vi finne ekte fred og hvile.

 ***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
Katekese 1 – 5 (innledning og bud 1)
Katekese 6 (bud 2)
Katekese 7 (bud 3)

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast.

De ti bud i Den katolske kirkes katekisme.

13 september 2018, 16:19