Sök

Teresa av Ávila valgte Josef til sin forsvarer og forbeder. Teresa av Ávila valgte Josef til sin forsvarer og forbeder.  

Patris corde: 1. En elsket far

Første punkt i pavens apostoliske brev følger rett etter innledningen. Tittelen er «En elsket far». Kristne har alltid elsket Josef som en far, skriver pave Frans.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Josefs storhet består i at han var Marias ektemann og far for Jesus. Slik «stilte han seg til tjeneste for frelsesplanen i dens helhet», slik den hellige Johannes Krysostomos uttrykker det. [7]

Den hellige Paul VI bemerker at Josefs farskap kommer konkret til uttrykk «i at han gjorde sitt liv til en tjeneste, et offer, for inkarnasjonsmysteriet og dets forløsende formål; i at han brukte sin juridiske autoritet over den hellige familie til å gi den hele seg selv, sitt liv og sitt arbeid; i at han lot sitt menneskelige kall til familiekjærlighet bli et overmenneskelig offer av seg selv, av hele sitt hjerte og alle sine evner, en tjenestevillig kjærlighet til Messias, som vokste opp hos ham». [8]

På grunn av sin rolle i frelseshistorien har den hellige Josef alltid blitt elsket som en far av kristenfolket. Tallrike kirker over hele verden er viet til ham, mange ordenssamfunn, broderskap og kirkelige grupper er inspirert av hans spiritualitet og bærer hans navn, og i hundrevis av år er han blitt æret i folketradisjoner. Mange helgener har vært nært knyttet til ham. For eksempel valgte Teresa av Ávila ham til sin forsvarer og forbeder. Hun overga seg til ham og mottok alle de nådegaver hun ba om; oppmuntret av sin egen erfaring fikk hun også andre til å ære ham. [9]

I alle bønnebøker finnes bønner til den hellige Josef. Han blir særlig påkalt på onsdager og i mars måned, som tradisjonelt er viet til ham. [10]

Folkets tillit til den hellige Josef sammenfattes i uttrykket «Ite ad Ioseph», som hentyder til hungersnøden i Egypt, da folket ba farao om brød og fikk følgende til svar: «Gå til Josef og gjør det han sier dere» (1 Mos 41,55). Det var Josef, Jakobs sønn, som her var ment – han som ble solgt av sine misunnelige brødre (jf. 1 Mos 37,11–28) og som ifølge bibelfortellingen senere ble visekonge i Egypt (jf. 1 Mos 41,41–44).

Som etterkommer av David (jf. Matt 1,16.20) – ifølge profeten Natans løfte skulle jo Jesus spire fra Davids røtter (jf. 2 Sam 7) – og som ektemann til Maria fra Nasaret, forbinder den hellige Josef Det gamle og Det nye testamente.

[7] In Matthaeum Homiliae, V, 3: PG 57, 58.

[8] Preken 19. mars 1966: Insegnamenti di Paolo VI, IV (1966), 110.

[9] Jf. Boken om mitt liv, 6, 6–8.

[10] I over førti år, har jeg etter laudes daglig bedt en bønn til den hellige Josef. Bønnen er fra en fransk andaktsbok fra attenhundretallet, tilhørende Kongregasjonen av Jesu og Maria søstre. Bønnen uttrykker hengivenhet og fortrolighet til den hellige Josef, og utfordrer ham også litt:
«Hellige Josef, herlige patriark.
du som har makt til å gjøre det umulige mulig,
hjelp meg nå som jeg er redd og har problemer.
Jeg betror deg disse anliggendene, som er alvorlige og vanskelige.
Se til dem slik at de tar en god vending.
Kjære far, jeg setter all min lit til deg.
La ingen kunne si at jeg påkalte deg forgjeves,
og siden Jesus og Maria ikke nekter deg noe,
la meg erfare at din godhet er like stor som din makt.
Amen.»

***

Hele Patris corde på norsk:
Innledningen
1. En elsket far
2. En far i ømhjertethet
3. En far i lydighet
4. En far i mottagelighet
5. En far med kreativt mot
6. En arbeidende far
7. En far i skyggen
8. Avslutningen

Hele Patris corde på engelsk og flere andre språk
Sammenfatning av Patris corde på norsk
Avlat under Sankt Josefs år på svensk
Pave Frans’ preken ved innsettelsesmessen på høytiden for den hellige Josef
Gaudete et exsultate underskrevet på høytiden for den hellige Josef

17 januari 2021, 14:31