Sök

Gjenløseren og Gjenløserens vokter Gjenløseren og Gjenløserens vokter 

Patris corde: Avslutningen

Kjærlighet til Josef vil drive oss til å be om hans forbønn og ha ham til forbilde.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

«Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor» (Matt 2,13), sier Gud til den hellige Josef.

Hensikten med dette apostoliske brevet er å fremme kjærlighet til denne store helgenen, og dermed drive leserne til å be om hans forbønn og ta etter hans dyder og driftighet.

Helgener har som sin særskilte oppgave ikke bare å utdele undere og nådegaver, men å gå i forbønn for oss for Guds ansikt, slik Abraham [26] og Moses gjorde [27]. Og slik Jesus, «den eneste mellommann» (jf. 1 Tim 2,5) gjør. Han er vår «talsmann» hos Far (1 Joh 2,1), «han lever alltid og går i forbønn for [oss]» (Hebr 7,25; jf. Rom 8,34).

Helgenene hjelper alle kristne i deres streben «etter hellighet og etter den fullkommenhet som svarer til deres egen situasjon» [28]. Helgenenes liv er et konkret bevis på at det er mulig å leve etter evangeliet.

Jesus sa: «Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet» (Matt 11,29), og sin tur gir helgenene oss eksempler på hvordan vi bør leve. Den hellige Paulus formante uten omsvøp: «Ha meg som forbilde!» (1 Kor 4,16) [29]. Med sin megetsigende taushet sier den hellige Josef det samme.

Gitt så mange helgeners eksempel, spurte den hellige Augustin seg: «Skulle ikke du kunne gjøre det de gjør?». Og slik nådde han fram sin egentlige omvendelse og utbrast: «Sent kom jeg til å elske deg, du skjønnhet så gammel og så ny, sent elsket jeg deg!» [30].

Det gjenstår da bare å be den hellige Josef om nådegaven over alle nådegaver: vår omvendelse.

Vi vender vår bønn til ham:

Hill deg, Gjenløserens vokter
og jomfru Marias ektemann.
Deg betrodde Gud sin Sønn;
til deg satte Maria sin lit;
med deg vokste Kristus opp til mann.

Å, salige Josef, vær en far også for oss,
og led oss under livets vandring.
Be Gud gi oss nåde, barmhjertighet og mot,
og forsvar oss mot alt ondt.
Amen.

Laterankirken, Roma, høytiden for den salige jomfru Marias uplettede unnfangelse, den 8. desember 2020, det åttende året i mitt pontifikat.

Frans

[26] Jf. 1 Mos 18,23–32

[27] Jf. 2 Mos 17,8–13; 32,30–35

[28] Jf. Annet Vatikankonsil, den dogmatiske konstitusjon Lumen Gentium, 42

[29] Jf. 1 Kor 11,1; Fil 3,17; 1 Tess 1,6

[30] Bekjennelser, VIII, 11, 27: PL 32, 761; X, 27, 38: PL 32, 795

***

Patris corde på norsk:
Innledningen
1. En elsket far
2. En far i ømhjertethet
3. En far i lydighet
4. En far i mottagelighet
5. En far med kreativt mot
6. En arbeidende far
7. En far i skyggen
8. Avslutningen

15 mars 2021, 10:47