Sök

Den hellige familie Den hellige familie 

Patris corde: 6. En arbeidende far

«Alt arbeid utføres i samarbeid med Gud selv og gjør oss til små medskapere av den verden som omgir oss.»

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Noe som kjennetegner den hellige Josef og som er blitt fremhevet helt siden den første sosialencyklikaen – Leo XIIIs Rerum novarum – er hans forhold til arbeid. Den hellige Josef var tømmermann og arbeidet på ærlig vis for å forsørge familien sin. Av ham lærte Jesus verdien, verdigheten og gleden i å kunne spise brød som er frukten av ens eget arbeid.

I vår tid later arbeid igjen til å ha blitt et meget aktuelt sosialt spørsmål. Arbeidsløsheten er påfallende høy, også i nasjoner der det i flere tiår har hersket en viss velstand. Vi trenger nå å fornye vår bevissthet om og forståelse av arbeid som verdighetsskapende. Vår helgen er forbilde og vernehelgen for dette.

Arbeid gir oss anledning til å delta i selve frelsesverket, til å påskynde rikets komme og til å utvikle egne muligheter og ferdigheter ved at vi stiller dem til tjeneste for samfunnet og fellesskapet; arbeidet gir anledning til utfoldelse, ikke bare for oss selv, men framfor alt for familien, som er samfunnets opprinnelige kjerne. En familie uten arbeid er mer utsatt for vanskeligheter, spenninger og brudd, og kan til og med gå helt i oppløsning. Hvordan kan vi tale om menneskelig verdighet om vi ikke går inn for at alle og enhver skal ha mulighet til å forsørge seg selv?

Alt arbeid utføres i samarbeid med Gud selv og gjør oss til små medskapere av den verden som omgir oss. Dagens krise, som er både økonomisk, sosial, kulturell og åndelig, kan for alle være en vekker til å gjenoppdage verdien, viktigheten og nødvendigheten av arbeid om vi skal kunne opprette en ny «normalitet», som ingen utestenges fra. Den hellige Josefs arbeid minner oss om at Gud selv, da han ble menneske, ikke forsmådde arbeid. Mange brødre og søstre var allerede rammet av arbeidsløshet, og på grunn av Covid-19-pandemien er de blitt enda flere. Dette bør vi ta som en oppfordring til å revurdere våre prioriteringer. Vi ber den hellige Josef om at vi kommer fram til at vi må forplikte oss til å si: ingen ungdom, intet menneske, ingen familie uten arbeid!

***

Patris corde på norsk:
Innledningen
1. En elsket far
2. En far i ømhjertethet
3. En far i lydighet
4. En far i mottagelighet
5. En far med kreativt mot
6. En arbeidende far
7. En far i skyggen
8. Avslutningen

25 februari 2021, 19:15