Sök

Både nobelprisvinner Denis Mukwege (bildet) og «Ängeln på Malmskillnadsgatan» (se video lenger ned) hilste på paven 22. mai 2019. Både nobelprisvinner Denis Mukwege (bildet) og «Ängeln på Malmskillnadsgatan» (se video lenger ned) hilste på paven 22. mai 2019. 

Fadervår: 16. Påkall Far, hvor enn du er

I sin siste katekese om Fadervår forklarte pave Frans at Den hellige ånd ber i oss. «Ånden får oss til å be i det 'sporet' som Jesus har gravd for oss. Dette er den kristne bønns mysterium: Av nåde blir vi trukket inn i Den hellige treenighets kjærlighetsdialog.»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Nederst på denne siden finnes en oversikt over hele katekeserekken om Fadervår.

Følgende bibeltekst ble lest før katekesen 22. mai:

Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» (Rom 8,15 fra Bibel 2011)

Fortrolighet

Vi kristne ber frimodig og fortrolig. Vi kaller Gud for Far. Av nåde er vi er hans barn. «Jesus etterlot oss ikke en bønneformel som skal gjentas mekanisk. Som tilfellet er med all bønn uttrykt i ord, er det ved Guds ord Den hellige ånd lærer Guds barn å be til sin Far» (Den katolske kirkes katekisme, 2766).

Når vi hører Jesus tale til Faderen i evangeliene, blir vi lett minnet om Fadervår. Paven ga et par eksempler:

Far, bare som du vil. I Getsemane

«Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil», ber Jesus i Getsemane (Mark 14,36). Dette minner om Fadervårs «vår Far i himmelen» og «la viljen din skje».

Tilgi for å bli tilgitt

«Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres» (Mark 11,25). Dette minner om Fadervårs «tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere».

Paulus’ «Abba, Far!»

«Abba, Far!», skriver Paulus et par ganger (i Rom 8,15 og Gal 4,6). Det et er som et sammendrag av Fadervår.

Ånden ber i oss

Uten Den hellige ånd kan vi ikke be ordentlig. «Det er han som ber i oss […]. Han blåser i hjertet til hver av oss som er Jesu disipler. Ånden gjør oss i stand til å be som de Guds barn vi er blitt ved dåpen. Ånden får oss til å be i det 'sporet' som Jesus har gravd for oss. Dette er den kristne bønns mysterium: Av nåde blir vi trukket inn i Den hellige treenighets kjærlighetsdialog.»

«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Jesus ba også «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27,46). Av kjærlighet gjennomgikk Jesus opplevelsen av forlatthet og ensomhet; han tok på seg alle våre synder. Men selv i dette redselsskriket finnes «min Gud, min Gud». «I dette ‘min’ finnes kjernen i relasjonen til Far, i den finnes troens og bønnens kjerne».

Vi ber med Salmene og andre bønner

«Ut fra denne kjernen kan kristne be i alle situasjoner». Vi ber med Bibelens bønner, særlig med salmene i Salmenes bok, og vi ber med mange andre bønner som er blitt til i menneskehjertet i løpet av årtusenene. Og vi slutter aldri å fortelle Far om våre brødre og søstre, for at ingen skal stå uten trøst og kjærlighet.

Avslutning

Som avslutning på katekeserekken gjentok paven Jesu bønn: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små» (Luk 10,21). Og han la til: «for å be må vi gjøre oss små, slik at Den hellige ånd kommer i oss og leder oss i bønnen».

***

Sammendrag på norsk av alle katekesene i denne serien:
1. Lær oss å be
2. En tillitsfull bønn
3. I Bergprekenens midte
4. Bank på, så skal det lukkes opp for dere
5. «Abba, Far!»
6. Far til oss alle
7. Far i himmelen
8. La navnet ditt helliges
9. La riket ditt komme
10. La viljen din skje
11. Gi oss vårt daglige brød
12. Tilgi oss vår skyld
13. Slik vi tilgir våre skyldnere
14. La oss ikke komme i fristelse
15. Men frels oss fra det onde
16. Påkall Far, hvor enn du er

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Fadervår i Den katolske kirkes katekisme

23 maj 2019, 11:38