Sök

Fra generalaudiensen 6. mars Fra generalaudiensen 6. mars 

Fadervår: 9. La riket ditt komme

Det går kanskje ikke fort, og man legger kanskje ikke merke til det, men Guds rike vokser med en uimotståelig kraft. Frøsymbolet er talende: En bonde «begraver» frøet i jorden. «Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av audiensen onsdag 6. mars ble det lest fra Matteusevangeliet:

En lignelse til la han fram: «Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det.» (Matt 13,31–32 fra Bibel 2011)

«Guds rike er kommet nær»

Med «La ditt rike komme», det annet bønneledd i Fadervår, ber vi om at Guds rike må komme snart. Dette ønsket springer så å si fram av Jesu hjerte. Han begynte sitt offentlige virke i Galilea med å forkynne: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!» (Mark 1,15). Dette er slett ikke noen slags trussel. Jesus ønsker ikke å drive folk til å vende om av frykt for Guds dom eller av skyldfølelse. Det er tvertimot en gledelig nyhet, «det glade budskap», han kommer med; han bringer frelsen. «Gud Fader elsker oss, er nær oss og lærer oss å gå helliggjørelsens vei».  

Jesus ga mange tegn på at himmelriket er nær

Jesus ga mange tegn, alle positive, på at Guds rike er nær: Han hjalp mange mennesker, deriblant syke, sosialt ekskluderte og offentlige syndere. «Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige» (Matt 11,5), sa han selv i sin omtale av disse tegnene.

Verden er fortsatt preget av synd

Jesus er kommet, men verden er fortsatt preget av synd: Mange mennesker lider, mange greier ikke å forsone seg og tilgi, mange er i krig, mange blir utnyttet. Jesus har seiret, men seieren er fortsatt ikke fullstendig satt ut i livet. Mange hjerter er fortsatt lukket. De kristne ber derfor: «La ditt rike komme!». Det er som å si: «Far, vi trenger deg! Jesus, vi trenger deg, vi trenger at du, overalt og for alltid, er vår Herre midt i blant oss!»

Hvorfor går det så langsomt?

Det hender at vi spør oss hvorfor Guds rike kommer så sakte. Jesus forklarer det ved hjelp av lignelser. I lignelsen om ugresset i hveten gror både godt korn og ugress sammen (Matt 13,24–30). Det ville være helt feil av oss å skulle gi oss til å luke bort alt det som vi tror er ugress. «Når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten» (vers 29). «Gud er ikke som oss, han er tålmodig. Guds rike virkeliggjøres ikke med vold: Det er mildhet som kjennetegner måten det utbres på.»

Guds rike er som en surdeig som knas inn i en deig: Tilsynelatende blir den borte, men det er den som etterhvert får hele deigen til å heve (jf. Matt 13,33). Og Guds rike er også som et sennepsfrø, bitte lite og nesten usynlig, men med en veldig kraft i seg (jf. Matt 13,31–32).

Hvem er det som får riket til å vokse?

Historikerne på Jesu tid la nesten ikke merke til ham; han fremstod ikke som spesielt viktig. Han definerte seg selv som et «hvetekorn», som faller i jorden og dør, for bare da kan det bære «rik frukt» (jf. Joh 12,24). Frøsymbolet er talende: En bonde «begraver» frøet i jorden. «Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer» (Mark 4,27). Det er ikke så mye mennesket som Gud som får frøet til å spire. «Gud går alltid forut for oss. Han overrasker oss alltid.» Det er takket være ham at langfredagens natt etterfølges av oppstandelsens morgengry.

«La ditt rike komme!» – «Ja, jeg kommer snart.»

«’La ditt rike komme!’ La oss så dette ordet blant våre synder og nederlag. La oss gi det til dem som er blitt slått ut og bøyd av livet, til dem som har erfart mer hat enn kjærlighet, til dem som har sett store deler av sitt liv bli kastet bort, uten noensinne å forstå hvorfor. La oss gi det til dem som har kjempet for rettferdighet, til alle martyrer, til dem som har kommet til at det er til ingen nytte de har kjempet og at det onde alltid dominerer her i denne verden. Da vil vi høre Fadervår svare oss. For n-te gang vil Fadervår gjenta et håpefullt ord, det ordet som Ånden har satt som segl på alle Skriftene: ‘Ja, jeg kommer snart’» (jf. Åp 22,20).

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Lær oss å be
2. En tillitsfull bønn
3. I Bergprekenens midte
4. Bank på, så skal det lukkes opp for dere
5. «Abba, Far!»
6. Far til oss alle
7. Far i himmelen
8. La navnet ditt helliges

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Fadervår i Den katolske kirkes katekisme

13 mars 2019, 16:02