Sök

Nå i advent kan vi gjerne be: «Herre, lær meg å be!». Nå i advent kan vi gjerne be: «Herre, lær meg å be!».  

Fadervår: 1. Lær oss å be

Onsdag 5. desember innledet pave Frans en ny katekeseserie. Tema er Fadervår.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Det siste året har paven i sine katekeser tatt for seg følgende temaer fra tre av Katekismens fire hoveddeler:

Først fra annen hoveddel («Feiringen av det kristne mysterium»): messen, dåp og ferming
Så fra tredje hoveddel («Livet i Kristus»): de ti bud
Nå fra fjerde hoveddel («Kristen bønn»): Fadervår

Ved begynnelsen av audiensen onsdag 5. desember ble det lest fra Lukasevangeliet:

En gang var han et sted og ba. Da han var ferdig, sa en av disiplene til ham: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler.»  (Luk 11,1 fra Bibel 2011)

Jesus ba

Flere ganger fortelles det i evangeliene at Jesus ba. Det hendte at han trakk seg tilbake for å være alene og be. Etter en«vellykket» dag i Kapernaum forteller for eksempel Markus at «tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der» (Mark 1,35). «Alle leter etter deg!» utbrøt Peter og de andre da det lyktes dem å finne ham. Men «la oss gå videre», sa han. Han lot seg ikke fange. Han ville tvertimot selv lete etter mennesker. Han måtte være pilegrim på veiene i Galilea, en bedende pilegrim underveis i til Faderen.

Iblant får vi inntrykk av alt styres av Jesu bønn, av hans indre liv sammen med Faderen. Fremfor alt gjelder det hans agoni i Getsemane den siste natten. «Det siste veistykket later til å finne sin mening gjennom at han uopphørlig lytter til Faderen.»

Jesu siste ord var bønneord fra Salmene. «Han ba ved hjelp av bønner som han hadde lært av sin mamma».

«Herre, lær oss å be»

Disiplene ber Jesus lære dem å be, og Jesus gir dem da Fadervår. Det var jo nettopp for å føre oss inn i relasjonen med Faderen at Jesus kom.

«Selv om vi kanskje har bedt i mange år, har vi alltid mer å lære! Menneskets bønn, denne lengselen som fødes på slik en naturlig måte i menneskesjelen, er kanskje et av de mest ugjennomtrengelige mysterier i universet.»

Ydmykhet

Ikke alle bønner er gode bønner. Paven nevnte lignelsen om fariseeren og tolleren. Kun tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, for «hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt» (Luk 18,14). Fariseeren var stolt, han hadde et kaldt hjerte og ba ikke på ordentlig, forklarte paven.

Faderen lytter til ydmyk bønn. Vi må fremfor alt være ydmyke. Vi må gå til Faderen og si «se på meg, jeg er synder, svak og slem» eller noe lignende.

Nå i adventstiden

Nå i adventstiden kan vi gjerne be: «Herre, lær meg å be!».

***

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Fadervår i Den katolske kirkes katekisme

 

 

06 december 2018, 14:43