Sök

Men Han er med oss, «ved siden av oss, inni oss» Men Han er med oss, «ved siden av oss, inni oss» 

Fadervår: 10. La viljen din skje

«Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg! Men la ikke min vilje skje, men din», ba Jesus i Getsemane. Ved hans menneskevilje skjer Faderens vilje. Og vi ber Faderen om å forene vår vilje med Sønnens.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av audiensen onsdag 20. mars ble det lest fra Paulus’ første brev til Timoteus:

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. (1 Tim 2,1–4 fra Bibel 2011)

Deretter holdt pave Frans sin katekese om det tredje ledd i Fadervår: «La viljen din skje på jorden slik som i himmelen» (Matt 6,10).

Sakkeus. Hvem leter etter hvem?

Synderen Sakkeus «ville gjerne se hvem Jesus var» og klatret derfor opp i et tre. Men da Jesus kom forbi, sa han: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg». Og senere sa han: «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem». Perspektivet er snudd her, slik det er i hele evangeliet: Det er ikke så mye mennesket som søker Gud, som Gud som søker mennesket. Han søker hver enkelt av oss, for han ønsker å berge alle.

Gud banker på hos hver av oss

I Den katolske katekisme (2822 – 2827) finner vi en samling bibelsitater som vitner om Guds trofaste og tålmodige frelsesvilje. Gud «vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne», skriver Paulus til Timoteus. «Med sin kjærlighet banker Gud på vår hjertedør. Hvorfor? For å trekke oss til seg og hjelpe oss framover på frelsesveien. Gud er nær hver enkelt av oss med sin kjærlighet», sa paven.

En kampvillig bønn, bedt av fri mennesker

Å be «la viljen din skje» er ikke å trekke på skuldrene og gå med på en skjebne som byr oss imot, men som vi ikke kan endre. Nei, Gud vil at vi skal være fri, og det er han selv som gjør oss fri. «La viljen din skje» er en bønn full av brennende tillit til Gud, som vil oss det beste. Han vil at vi skal leve, at vi skal bli frelst. «Det er en modig bønn, og også en kampvillig bønn», bemerket paven, for i verden finnes det så altfor mye som er i uoverensstemmelse med Guds vilje og plan.

Overvinne det onde med det gode

«Fadervår er en bønn som tenner i oss Jesu kjærlighet til Faderens vilje, en ild som driver oss til å forandre verden med kjærlighet. […] Når vi ber, er det fordi vi tror at Gud både vil og kan forvandle virkeligheten ved å overvinne det onde med det gode. Det gir mening å lyde denne Gud, og å gi seg hen til ham, selv i den verste prøvelsens time.»

I Getsemane

Slik var det for Jesus i Getsemane: «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg! Men la ikke min vilje skje, men din!», ber han (Luk 22,42). Jesus lider under trykket av det onde, men gir seg tillitsfullt hen til Faderen. Slik gjør også martyrene, og det er ikke døden de søker, men oppstandelsen. Av kjærlighet kan det være at Gud får oss til å følge vanskelige veier, vi kan oppleve vanskelige og vonde ting, men han forlater oss aldri. Alltid er han med oss, «ved siden av oss, inni oss», sa paven.

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Lær oss å be
2. En tillitsfull bønn
3. I Bergprekenens midte
4. Bank på, så skal det lukkes opp for dere
5. «Abba, Far!»
6. Far til oss alle
7. Far i himmelen
8. La navnet ditt helliges
9. La riket ditt komme

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Fadervår i Den katolske kirkes katekisme

21 mars 2019, 09:37