Sök

En klem under generalaudiensen 24. april 2019 En klem under generalaudiensen 24. april 2019  (Vatican Media)

Fadervår: 13. Slik vi tilgir våre skyldnere

«Med et ord, en klem, et smil kan vi gi det mest verdifulle vi selv har fått videre. Og hva er det? Tilgivelse.»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 24. april ble det lest fra Matteusevangeliet:

[Peter gikk til Jesus] og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!» (Matt 18,21 –22 fra Bibel 2011)

Tilgi oss vår skyld

Femte ledd i Fadervår er: «Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere» (Matt 6,12). Forrige gang tok paven for seg den første delen, «Tilgi oss vår skyld …», og bemerket at vi har Gud å takke for liv, kjærlighet, for alt … Den som ber, lærer å si takk og å be om tilgivelse.

Gud tilgir oss

Gud tilgir våre synder. Det blir større glede i himmelen over én synder som angrer, enn over en flokk av rettferdige som ikke trenger omvendelse, forteller Jesus (Luk 15,7.10).

Slik også vi tilgir våre skyldnere

Men vi må ikke glemme den andre delen: «… slik også vi tilgir våre skyldnere». Jesus sveiser de to leddene sammen. Den gode Gud vil at vi alle skal være gode mot hverandre. Guds vertikale relasjon til oss trenger å bli omsatt i nye horisontale relasjoner. «Kjærlighet kaller på kjærlighet, tilgivelse på tilgivelse.»

Guds nåde er umåtelig. Men den er også krevende. Den som får mye, må lære å gi mye.

Etter Fadervår skriver Matteus mer om tilgivelse

Paven gjorde oppmerksom på at rett etter Fadervår skriver Matteus mer om tilgivelse: «For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort» (Matt 6,14–15)

Kvinnen på dødsleiet

For en del år siden hadde en prest sittet ved et dødsleie. Han hadde spurt den døende kvinnen om hun angret sine synder. Hun kunne ikke lenger snakke stort, men hadde sagt ja, og det var nok. Så hadde han spurt henne om hun tilga andre mennesker. Nei, hadde hun sagt. Ikke en gang da hun lå før døden kunne og ville hun tilgi.

«Jeg klarer ikke å tilgi  …»

«Jeg klarer ikke å tilgi …» Vi trenger hjelp av Gud for å kunne tilgi av hjertet. Så be om hjelp!

Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren

Paven gjenfortalte lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren (jf. Matt 18,21–35). Tjeneren fikk ettergitt sin enorme gjeld, men nektet å ettergi en annen tjener hans lille gjeld. «Om du ikke prøver å tilgi, blir du ikke tilgitt; om du ikke prøver å elske, blir du ikke elsket», kommenterte paven.

Rettferdighet er ikke alltid nok

Jesus bringer tilgivelsens kraft inn i de menneskelige relasjoner. Rettferdighet kan ikke løse alt. I visse situasjoner er det fare for at det onde bare vokser seg større og større og kveler alt. Det må settes en stopper for det. Noen må elske «mer enn nødvendig», noen må bringe inn Guds nåde.

Ikke «øye for øye», men kjærlighet

Jesus erstatter «øye for øye»-loven  (jf. Matt 5,38) med kjærlighetsloven; han erstatter «du får igjen for det du gjorde mot meg» med «du får igjen for det Gud gjorde mot meg». Vi kan gi hans tilgivelse videre – med et ord, en klem, et smil.

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Lær oss å be
2. En tillitsfull bønn
3. I Bergprekenens midte
4. Bank på, så skal det lukkes opp for dere
5. «Abba, Far!»
6. Far til oss alle
7. Far i himmelen
8. La navnet ditt helliges
9. La riket ditt komme
10. La viljen din skje
11. Gi oss vårt daglige brød
12. Tilgi oss vår skyld

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Fadervår i Den katolske kirkes katekisme

26 april 2019, 15:48