Sök

Fadervår Fadervår  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Fadervår: 4. Bank på, så skal det lukkes opp for dere

Vi ber, og Far bønnhører oss alltid, om det nå er virkeligheten rundt oss han endrer, eller vårt hjerte.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Følgende vers i Lukasevangeliet, som hører til Jesu undervisning i bønn, ble lest før pavens katekese onsdag 9. januar:

Jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for.
Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!» (Luk 11,9–13)

Lukasevangeliet beskriver Jesus i en «atmosfære av bønn»

Det er særskilt i Lukasevangeliet at Jesus helt fra barndommen av beskrives i en «atmosfære av bønn». Alle de tre nytestamentlige lovsangene som brukes daglig i tidebønnene  – Benedictus (Sakarjas lovsang), Magnificat (Marias lovsang) og Nunc dimittis (Simeons lovsang) – er fra Lukasevangeliet. Og faktisk er dette et «Lukasår»; på de fleste av søndagene nå leser vi i Lukasevangeliet.

I fortellingen om forklarelsen skriver Lukas: «Mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite» (Luk 9,29). Åndens pust er i Jesus i hele hans liv, i alt han gjør. Jesus ber når han blir døpt, han taler med sin Far før viktige avgjørelser, han trekker seg ofte tilbake for å være alene og be. Han ber for Peter, som like etter vil komme til å fornekte ham: «Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre!» (Luk 22,31–32). – Her ønsket paven å minne om at Jesus stadig ber for hver eneste av oss.

Til og med Messias’ død finner sted i en atmosfære av bønn. Langfredag er overraskende rolig. Jesus trøster kvinnene, ber for de som korsfester ham, lover den gode røveren paradiset og utånder med ordene: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» (Luk 23,46). Jesu bønn later til å dempe de voldsomste følelser og hevnønsker. Hans bønn forsoner mennesket med dets dødsfiende: døden.

«Herre, lær oss å be»

Og det er i Lukasevangeliet at disiplene ber Jesus om å lære dem å be: «Herre, lær oss å be». Svaret er Fadervår i følgende versjon, som er noe kortere versjon enn den vanlige versjonen i Matteusevangeliet:

«Far!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
Gi oss hver dag vårt daglige brød.
Tilgi oss våre synder,
for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss.
Og la oss ikke komme i fristelse.»
(Luk 11,2–4)

Pave Frans bemerket at en bønnestund faktisk kan bestå av det ene ordet «Far!». Vi kan be «Far!» og føle at vi virkelig har en far, og ikke en herre eller stefar.

Vi er sultne, og vår Far gir oss mat

Rett etter Fadervår forteller Jesus, stadig i Lukasevangeliet, lignelsen om vennen som midt på natten kommer og forstyrrer en familie for å be om brød til en venn av seg (jf. Luk 11,5–8). Og Jesus sier: «Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg?» (Luk 11,11).

Jesus lærer oss å be inntrengende, å være pågående og ikke gi oss. Og «Jesus lar oss forstå at Gud alltid svarer, at ingen bønn forblir uhørt. Hvorfor? For han er Far og glemmer ikke sine lidende barn.»

Bønn forvandler virkeligheten

Men vi har da ofte bønnfalt Gud om noe og ikke fått det vi ba om? Vi har da banket på uten at døra ble lukket opp? Jesus anbefaler oss likevel å stå på og ikke gi opp. «Bønn forvandler virkeligheten, alltid. Om ikke ting rundt oss forandres, forandres i det minste vi – vårt hjerte. Jesus lovte Den hellige ånds gave til enhver som ber.»

«Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt?», skriver Lukas (Luk 18,7). Jo, sa paven. Det kan ta tid – det kan ta hele livet – men til slutt vil vi få oppfylt vårt ønske om lykke. Vi har en Far som venter på oss med åpne armer. Og imens gjør bønnen slutt på vår ensomhet og håpløshet.

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Lær oss å be
2. En tillitsfull bønn
3. I Bergprekenens midte

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Fadervår i Den katolske kirkes katekisme

«Jesus ber» i Den katolske kirkes katekisme

Det kristne håpet – 12. I håpet er vi frelst

14 januari 2019, 10:48