Sök

Nyttårstalen 10. januar 2022 Nyttårstalen 10. januar 2022  (Vatican Media)

Pavens nyttårstale til det diplomatiske korps

Ingen redde seg selv og bare seg selv på egen hånd. Vår tids utfordringer er globale. Sammen, som én eneste familie, må vi håndtere både migrasjon, pandemi og klimaendringer.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Mandag 10. januar holdt pave Frans sin nyttårstale til de over 180 diplomatene som er akkreditert ved Den hellige stol.

Pandemien

Vaksinasjon er nå den mest fornuftige vei ut av pandemien. På et personlig nivå har vi alle ansvar for å ta vare på vår egen og andres helse. Det er viktig å vaksinere flest mulig. Paven kom med en appell om godt vaksinesamarbeid på alle nivåer – lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt.

Tre reiser utenfor Italia

Paven fortalte litt om fjorårets tre apostoliske reiser utenfor Italia – til Irak, Budapest og Slovakia, Kypros og Hellas.

Migrasjon

«Ingen kan bli bedt om å gjøre noe som er umulig for dem, men det er klar forskjell mellom begrenset mottagelse og fullstendig avvisning.» Migrasjonsutfordringen må vi løse sammen. På andre områder har EU allerede vist seg å være i stand til å forhandle og finne felles løsninger.

Multilateralisme

Migrasjonsspørsmålet, pandemien og klimaendringene viser tydelig at ingen kan berge seg selv alene. Vår tids store utfordringer er globale. Det er derfor foruroligende at forsøkene på å løse dem blir stadig mer fragmenterte. Det er dessverre vanskelige tider for multilateralisme, altså den diplomatiske stil som har kjennetegnet internasjonale relasjoner siden slutten av annen verdenskrig. Internasjonale organisasjoner nyter mindre troverdighet og har vanskelig å få sette seg felles mål. Det foregår en «ideologisk kolonisering». I mange miljøer og offentlige institusjoner finnes en slags cancel culture, der man hevder å beskytte mangfold, men ender opp med å utslette all identitetsfølelse.

Vi trenger å gjenoppdage at vi egentlig er én eneste stor familie. Vi trenger å snakke med hverandre. Vi trenger å huske at det faktisk finnes varige verdier, så som retten til liv fra unnfangelse til naturlig død og religionsfrihet.

Omsorg for vårt felles hjem

Det haster å komme fram til felles løsninger på de negative følgene av klimaendringene. COP26 tok noen skritt i riktig retning, men det trengs mange flere.

Krig og våpenhandel

Det internasjonale samfunn må prøve å få slutt på de mange konfliktene og krigene rundt omkring i verden. Paven nevnte Syria, Jemen, Palestina og Israel, Libya, Sahel-regionen, Sudan, Sør-Sudan og Etiopia, det amerikanske kontinent, Ukraina og Sør-Kaukasia, Balkan (spesielt Bosnia-Hercegovina) og Myanmar.

Å tenke at man har våpen bare for å kunne avskrekke eventuelle fiender er å lure seg selv. Dessverre har det vist seg at den som besitter våpen før eller senere vil komme til å bruke dem. For med våpen i hånd går det ikke an å elske, som den hellige Paul VI sa. Kjernevåpen er spesielt foruroligende. I desember skulle det ha vært en tilsynskonferanse for Ikkespredningsavtalen i New York, men den måtte utsettes på grunn av pandemien. «En verden uten kjernevåpen er mulig og nødvendig.» Den hellige stol er overbevist om at allerede det å besitte kjernevåpen er umoralsk.

Utdanning og arbeid

I sitt budskap til Verdensdagen for fred 1. januar løftet paven frem blant annet utdanning og arbeid som essensielle elementer når det gjelder å fremme en kultur preget av dialog og søskenskap.

God utdanning gjør mennesket fritt og ansvarlig og bidrar til åndelig, moralsk og sosial vekst. Det er et uunnværlig middel i helhetlig menneskelig utvikling. Pandemien har dessverre gått ut over skolegangen. Mange unge lever altfor mye på internett.

Gjennom arbeid lærer vi «å gi vårt bidrag til en mer levelig og vakker verden». Verdensøkonomien er blitt satt på hard prøve av pandemien. Det har fått alvorlige følger for mange arbeidere og deres familier. Utfordringene forbundet med en økologisk omstilling gjør det enda mer påkrevet å samarbeide både lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt. I årene framover vil vi trenge å utvikle nye tjenester og bedrifter, øke tilgangen til verdig arbeid, å tilstrebe respekt for menneskerettighetene, skikkelige lønninger og sosial beskyttelse.

Håp

For oss har Gud «fredstanker og ikke ulykkestanker. Han vil gi oss fremtid og håp» (jf. Jer 29,11). La oss da søke fred. «Fred er et smittsomt gode» som kan spre seg fra hjerte til hjerte og nå ut i hele verden.

Hele nyttårstalen på engelsk og flere andre språk
Video med engelsk dubbing

11 januari 2022, 11:00