Sök

Et hjem for alle? Et hjem for alle? 

Skaperverkets tid 2021

Også i år oppfordres kristne over hele verden til å markere «Skaperverkets tid» fra 1. september til 4. oktober. Den 1. september er Verdensbønnedagen for skaperverket, og den 4. oktober er høytiden for den hellige Frans av Assisi.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

I år er temaet «Et hjem for alle? Fornyelse av Guds oikos». «Oikos» er gresk og kan bety både «hus», «hjem», «husholdning» og «familie».

Season of Creation-hjemmesiden forklares temaet slik:

Med salmisten forkynner de kristne at jorden og det som fyller den, hører Herren til (jf. Sal 24,1). Den nåværende klimakrisen fremskynder imidlertid den økologiske ustabilitet og fører til tap av habitatene til millioner av arter, også til mennesker med hjem utsatt for klimatiske konflikter, tap og ødeleggelser.

Som troende forplikter vårt dåpskall oss til å dyrke og passe Guds hage og delta i fornyelsen av hele den bebodde verden, slik at livet kan blomstre og alle ha et rettmessig og bærekraftig hjem.

Ved å fokusere vårt undertema på oikos-begrepet håper vi å løfte frem det helhetlige ved de mange relasjoner som holder livets nett sammen. Innenfor hele den bebodde jorden (oikoumene) kaller Kirken (oikoumene) alle husholdninger og samfunn (oikos) til å omdanne våre politiske, sosiale og økonomiske systemer (oikonomia) til rettferdige og bærekraftige livsøkonomier, i respekt for vårt felles hjems begrensninger og vitale økologiske grenser (oikologia).

Forhåpentligvis vil denne Skaperverkets tid fornye vårt dåpskall til å dra omsorg og fremhjelpe et økologisk vendepunkt slik at livet kan blomstre og alle skapninger kan finne sin plass og trives i vårt felles hjem.

Abrahams telt

Årets logo er Abrahams telt, som symboliserer «et hjem for alle». Abraham og Sara var gjestfrie og åpnet sitt telt for tre fremmede, som skulle vise seg å være Guds engler (1 Mos 18). «Ved å lage et hjem for alle ble deres overordentlige gjestfrihet kilde til stor velsignelse.»


Økologisk omvendelse

«Økologisk omvendelse» defineres av Laudato si’-bevegelsen som «forandring av hjerter og sinn slik at menneskene fatter større kjærlighet til Gud, hverandre og skaperverket. Det er en prosess for å erkjenne vår medvirkning til den sosiale og økologiske krisen og for å handle på fellesskapsfremmende måter: Det er å helbrede og fornye vårt felles hjem.»

Paven, den økumeniske patriarken og den anglikanske erkebiskopen

Etter angelusbønnen søndag 29. august takket pave Frans medlemmene fra Laudato si’-bevegelsen, som han hadde møtt få dager tidligere, og han minnet om Verdensbønnedagen for skaperverket og Skaperverkets tid.

Onsdag 1. september underskrev han en fellesklæring om beskyttelse av skaperverket med den økumeniske patriark Bartolomeus av Konstantinopel og erkebiskop Welby av Canterbury.

What is SeasonOfCreation? | 2021

 

30 augusti 2021, 08:55