Sök

«Utdanning medvirker til frihet, ansvar og utvikling» «Utdanning medvirker til frihet, ansvar og utvikling»  (ANSA)

Pavens budskap til Verdensdagen for fred

«Utdanning, arbeid, dialog mellom generasjonene: redskaper for å bygge varig fred» er tittelen på pave Frans’ budskap i anledning den 55. Verdensdagen for fred, som markeres den 1. januar 2022.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

«Hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred» (Jes 52,7). Med dette Jesaja-sitatet begynner paven sitt budskap. Israels folk visste godt hva ufred var. En annen profet spurte seg da også: «Hvorfor, Israel, lever du i dine fienders land, hvorfor er du blitt gammel i fremmed land? Hvorfor er du blitt uren lik de døde og regnes blant dem som er i dødsriket?» (Bar 3,10–11). «At fredens budbringer kom betydde for dette folket håpet om en gjenfødelse fra historiens ruiner, begynnelsen på en strålende fremtid».

Også vi i dag er vant til ufred; paven nevner kriger og konflikter, pandemi, klimakrise og miljøødeleggelser, sult og tørst, en individualistisk økonomi.

Denne ufreden kan vi alle gjøre noe med: «I enhver tidsalder er fred både en gave ovenfra og et resultat av felles innsats. Det finnes faktisk en fredens ‘arkitektur’, der forskjellige samfunnsinstitusjoner bidrar, og det finnes et fredens ‘håndverk’, som involverer hver av oss direkte (jf. Fratelli tutti, 231). Alle kan samarbeide om å bygge en fredeligere verden: ut fra ens eget hjerte, videre ut fra relasjonene i familie, samfunn og ens forhold til miljøet, helt opp til forholdet mellom folk og stater.»

Paven konkretiserer så: «Her vil jeg foreslå tre fremgangsmåter for å bygge varig fred. For det første dialog mellom generasjonene, som grunnlag for virkeliggjøring av felles planer. For det andre utdanning, som medvirker til frihet, ansvar og utvikling. Til sist arbeid for en fullstendig virkeliggjøring av menneskeverd. Det handler om tre elementer som er uunnværlige når det gjelder å ‘gi liv til en sosial pakt’ (Fratelli tutti, 218). Uten dem blir det ingen sammenheng i fredsprosjekter.»

Les hele budskapet på engelsk eller et annet hovedspråk

 

22 december 2021, 11:54