Sök

Pave Frans i video: Vaksinasjon som kjærlighetsgjerning

Paven bidrar i en vaksinasjonskampanje, «It’s Up To You», sammen med amerikanske prelater.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Paven taler på begynnelsen og på slutten av videoen. Han sier:

Takket være Gud og mange menneskers arbeid har vi nå vaksiner som beskytter mot Covid-19. Dette gir oss håp om å få slutt på pandemien, men kun hvis vaksinene blir tilgjengelige for alle og vi alle samarbeider med hverandre.

Å bli vaksinert, med vaksiner godkjent av de kompetente myndigheter, er en kjærlighetsgjerning. Og det å bidra til at folk flest blir vaksinert er en kjærlighetsgjerning. Kjærlighet til en selv, kjærlighet til familie og venner, kjærlighet til alle folk. Kjærlighet er også sosial og politisk – det finnes sosial og politisk kjærlighet; den er universell og flommer stadig over av små personlige tegn på godhet, som kan forandre og forbedre våre samfunn (jf. Laudato si’, 231; jf. Fratelli tutti, 184).

Vaksinasjon er en enkel, men dyptgående måte å fremme det felles gode og dra omsorg for hverandre og da især for de mest sårbare. Jeg ber Gud om at hver enkelt kan bidra med sitt lille sandkorn, sitt lille kjærlighetstegn. Uansett hvor lite, er kjærligheten alltid stor. La oss med slike små tegn bidra til at vi får en bedre fremtid.

Må Gud velsigne dere, og takk!

18 augusti 2021, 16:10