Sök

Pave Frans på flyet fra Tokyo til Roma Pave Frans på flyet fra Tokyo til Roma 

Pavens pressekonferanse: om kjernevåpen

Både anvendelse og besittelse av kjernevåpen er umoralsk. Det bør med i Den katolske kirkes katekisme, sa pave Frans. Han stiller seg også meget skeptisk til kjernekraft.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Tirsdag 26. september holdt pave Frans pressekonferanse under reisen hjem fra Japan.

Nagasaki og Hiroshima

Søndag 24. november hadde pave Frans besøkt både Nagasaki og Hiroshima. Under pressekonferansen bemerket han at disse to byene har det til felles at de opplevde atombomben, men at bare Nagasaki hadde kristne. Der i byen har kristendommen en lang historie. Det har funnet sted lange og grusomme forfølgelser av kristne der.

Og på Wikipedia leser vi at mange av de som ble drept av bomben den 9. august 1945 var kristne: «Nagasaki var den japanske katolske kirkes viktigste sentrum, og mange av de drepte var menighetslemmer tilhørende katedralmenigheten. Fordi bomben ble sluppet over nettopp denne byen var over ti prosent av ofrene katolske kristne (8 500, hele den katolske menighet hadde kun 12 000 medlemmer). I selve kirken var det bare 30 mennesker; to prester hørte skriftemål. Alle omkom. Kun én prosent av den japanske befolkningen var katolske kristne på denne tiden. Dette gjorde tapet ekstra stort for det katolske miljøet i Japan.»

Paven sa at «Hiroshima var virkelig en menneskelig katekese om grusomhet». «Anvendelse av kjernevåpen er umoralsk – dette bør tas med i Den katolske kirkes katekisme – og ikke bare anvendelse, men også besittelse, for en ulykke på grunn av besittelse eller på grunn av galskapen til en leder eller andre kan ødelegge menneskeheten. La oss tenke på det Einstein sa: ‘Fjerde verdenskrig vil bli utkjempet med stokker og steiner’».

Kjernekraft

Pave Frans’ personlige mening om kjernekraft er at det fortsatt er for farlig. Han minnet om Fukushima-ulykken og om Tsjernobyl-ulykken.

Encyklika om ikkevold?

Spurt om det vil komme en encyklika om ikkevold, svarte paven at tiden ennå ikke er inne. Foreløpig finnes det bare umodent et skrivebordsprosjekt. Det blir nok neste pave som kommer med en slik encyklika, mente han.

Han bemerket vi fortsatt er umodne, og at internasjonale organisasjoner som FN ikke strekker til. «Land som Norge er alltid rede til å megle, det liker jeg, men det er lite, det må gjøres enda mer.»

Paven snakket også om enda flere ting. Her er hele pressekonferansen på engelsk.

27 november 2019, 12:31