Sök

«Bebudelsen» av Fra Angelico «Bebudelsen» av Fra Angelico 

Aperuit illis: 7. Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det

Vi leser ferdig pavens apostoliske brev om Guds ords søndag.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

15. Under vandringen, mens vi gradvis åpner oss for Guds ord, ledsages vi av Herrens mor. Hun kalles salig fordi hun trodde at det som Herren hadde sagt henne, skulle gå i oppfyllelse (jf. Luk 1,45 i Bibel 1978/85). Marias saligprisning går forut for Jesu saligprisninger av fattige, sørgende, ydmyke, fredsskapende og forfulgte, for den er den nødvendige forutsetning for enhver annen saligprisning. Ingen mennesker er salige fordi de er fattige; de blir det om de, som Maria, tror at Guds ord vil gå i oppfyllelse. Den hellige Augustin, en av Den hellige skrifts store disipler og mestere, minner om det: «En i mengden sa, full av entusiasme: ‘Salig er det morsliv som bar deg’. Og Jesus svarte: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det’. Som for å si: Også min mor, som du kaller salig, er salig nettopp fordi hun tar vare på Guds ord – og ikke fordi det var i henne Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, men fordi hun tar vare på selve Ordet, som hun selv ble til ved, og som i henne ble menneske» (Om Johannesevangeliet 10,3 [s. 110 – 111]).

Må søndagen viet Ordet hjelpe Guds folk å vokse i from og ufortrøden fortrolighet med de hellige skrifter, slik den hellige forfatter lærte allerede i gammel tid: «Ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det» (5 Mos 30,14).

Roma, Laterankirken, 30. september 2019, liturgisk minnedag for den hellige Hieronymus ved begynnelsen av 1600-året for hans død

Frans

***

Hele Aperuit illis i femten paragrafer:

Del 1. Uvitenhet om Skriftene er uvitenhet om Kristus (1.–3.)
Del 2. «Slik at folket skulle forstå» (4.–5.)
Del 3. Brødet og ordet (6.–8.)
Del 4. Frelse, åndelighet, inkarnasjonsprinsipp (9.–11.)
Del 5. «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt» (12.–13.)
Del 6. Bibelens «forklarelse» (14.)
Del 7. «Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det» (15.)

11 september 2020, 11:11